„Sejdeme se v půl desáté dopoledne za hotelem Morava. Odtamtud se přesuneme ke kostelu svatého Prokopa, v deset hodin tam začne poslední rozloučení s naší zavražděnou kolegyní,“ informoval hlavní organizátor taxi jízdy Lukáš Daniel.

Po posledním rozloučení bude následovat pietní jízda městem. „Všichni taxikáři pak pojedou na ulici Dvorská, kde naše kolegyně bydlela. A odtamtud se vrátíme na náměstí, kde ji ještě uctíme minutou ticha,“ prozradil Lukáš Daniel.