„Dosud jsme u nás byli schopni zajistit pouze kardiologii pro dětské pacienty, od července se na naše zařízení mohou obrátit i dospělí s kardiologickými chorobami,“ uvedl ke zkvalitnění zdravotnických služeb žďárské polikliniky její ředitel Slavomír Pipa. Na podzim by se pak poliklinika měla rozrůst o další možnosti péče.

„Je tam volný byt po vedoucí laboratoře, o který má zájem lékařský manželský pár. Tito specializovaní lékaři samozřejmě chtějí v poliklinice otevřít svoje ordinace, a tak by tam přibyly nové obory,“ informoval starosta Žďáru nad Sázavou Jaromír Brychta. „To by vedlo k dalšímu zkvalitnění odborné lékařské péče ve městě, což je pro obyvatele přínosem,“ doplnil žďárský starosta Brychta.

Volný byt

„Poliklinika skutečně disponuje volným bytem a lékaři – manželé, kteří se přihlásili, mají zájem v poliklinice ordinovat,“ potvrdil ředitel zdravotnického zařízení Slavomír Pipa.

„Lékař má specializaci alergologie a imunologie, jeho manželka diabetologii a obezitologii. S výjimkou obezitologie, která je nejblíže v novoměstské nemocnici, tyto lékařské obory u nás už zastoupeny máme. Proto jsme se s lékaři dohodli na možnosti částečného úvazku pro doplnění stávající zdravotnické péče ve Žďáře, jelikož svoji praxi budou současně vykonávat i v jiných místech kraje Vysočina,“ vysvětlil ředitel žďárské polikliniky Slavomír Pipa.

V současné době o možnosti přírůstku v podobě nových ordinací diskutují krajští úředníci a rovněž se uskutečňují jednání se zdravotními pojišťovnami. „Výhledově by k otevření ordinací mohlo dojít v průběhu podzimu,“ odhadl Slavomír Pipa s tím, že poté dojde i na zřízení dosud chybějící obezitologie.

Pacienti ze Žďáru nad Sázavou a jeho spádové oblasti, jež využívají služeb lékařů polikliniky, vnímají uvažované rozšíření služeb vesměs pozitivně. Podle jejich názoru se tím sníží doba, kterou stráví v ordinacích čekáním na vyšetření.

A ty jsou nezřídka dost vleklé. „Například další ordinace alergologie by ve Žďáře určitě byla přínosem. Jedna je rozhodně dost málo, alergiků stále přibývá a je to tam vždycky na dlouho,“ vyjádřil se Jaroslav Starý ze Žďáru nad Sázavou.