Ty slouží okřídleným živočichům jako zimoviště – láká je tam příznivá a poměrně stálá teplota nad bodem mrazu. „Do štol se přemisťují s ochlazením, zhruba v říjnu nebo listopadu, a setrvávají tam v hibernaci až do jara. Na zimovištích by se lidé měli snažit je příliš nerušit, aby se probuzením a pohybem zbytečně nevyčerpávali,“ vysvětlil Jaromír Čejka, který monitoring netopýrů pravidelně provádí pro Českou společnost pro ochranu netopýrů.

Při letošním prvním sčítání ve Svratecké hornatině, jež proběhlo o víkendu, zaznamenal v podzemí hned několik druhů – netopýry velké, vodní, brvité nebo vrápence malé. Sčítání zimujících netopýrů však tímto výjezdem zatím nekončí, v plánu je jich v regionu ještě několik. Výsledky monitoringu jsou pak zaznamenávány do speciálních formulářů. Pomocí takto zaevidovaných údajů je možné sledovat stav a vývoj netopýřích populací.

Bezmála padesát tisíc korun se podařilo vybrat v rámci benefičního utkání, které uspořádal žďárský florbalový klub Hippos pro sdružení Popálky.
Hippos uspořádal benefici pro Popálky