Prvním z nich je pilot RAF 312. československé stíhací perutě a plukovník letectva Josef Stehlík. Na druhé pamětní desce pak stojí jméno Aloise Myslivce, zakladatele oboru mechaniky zemin v České republice, jehož poznatky byly uplatňovány při zakládání mostních a průmyslových objektů.

Sobotní akce, která se odehrávala u pikárecké kaple, se kromě zástupců obce účastnili také veteráni z druhé světové války a mnozí další hosté.
Na počest rodáků, jimž byly pamětní desky zbudovány, prolétla dvě hodiny po poledni nad vesnicí také vojenská technika z Náměšti nad Oslavou.