Venkovské stavení v Českém Herálci, vodní mlýn a vápenka v Trhonicích či domek v Borovnici – to je jen výběr ze sedmipoložkového seznamu zahrnujícího cenné nemovitosti, jež chátrají.

Příčiny jejich stavu bývají různé. Nejčastěji však za nimi stojí majitel, který nemá zájem objekt opravovat. Často tak činí, nebo respektive nečiní, i přesto, že mu za to hrozí nemalé finanční postihy.

„Nestará-li se majitel o zachování kulturní památky a neudržuje-li ji v dobrém stavu, nabízí památkový zákon dvě možnosti, jak ho k péči přimět. Jednou je vydání rozhodnutí o opatřeních, která je povinen vlastník kulturní památky učinit. Druhou variantou pak uložení pokuty za přestupek, a to až do výše dvou milionů korun,“ vysvětlila Jana Mrkvičková z novoměstského odboru regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu. Majitelé rozpadajících se památek přitom podle ní nemusejí hned dělat velké a extrémně nákladné úpravy.

Zastavení rozpadu

Obvykle stačí, když vlastník stavbu zajistí tak, aby dál nepokračovalo její chátrání. Taková opatření přijal například i majitel vodního mlýna v Chlébském, místní části Skorotic na Bystřicku. „Podle mých informací byla stavba zabezpečena ve spolupráci s památkáři tak, aby se dál nerozpadala – došlo k jakémusi zakonzervování,“ uvedl skorotický starosta Roman Knop. Podle něj jsou v Chlébském rádi, že objekt již nechátrá. „Myslím si, že je mlýn v dobrých rukou. Původní majitelka na jeho opravy neměla dost peněz a jeho stav se horšil,“ dodal Knop.

Alespoň základní úpravy čekají i venkovské stavení v Bukově na Bystřicku, jež bylo zařazeno do seznamu ohrožených nemovitých památek jako poslední. Majitel by se měl postarat o taková opatření, která zajistí minimálně takový stav, v jakém je budova nyní.

Zatímco bukovský dům mezi ohrožené objekty přibyl, další památka byla ze seznamu již vyřazena. Naštěstí tomu tak nebylo proto, že by došlo k jejímu úplnému zániku, ale z důvodu zcela opačného.

Zámek v obci Osová na Velkomeziříčsku totiž jeho majitel již delší dobu opravuje. Zatímco v loňském roce kvůli finanční krizi nebyly rekonstrukční práce tolik intenzivní jako v letech předešlých, tento rok jsou již zase v plném proudu.

Oprava zámku

„Letos se dělaly statické úpravy a chystáme opravu jednoho objektu patřícího k zámku. Na podzim je v plánu revitalizace parku,“ popsal Petr Čaněk, správce zámku. Dle jeho představ by v budoucnu mohl zrekonstruovaný objekt, jehož historie sahá až na přelom třináctého a čtrnáctého století, sloužit například pro pořádání nejrůznějších setkávání výtvarných umělců, workshopů, výstav a seminářů.

„Opravy zámku hradím z převážné většiny ze svých vlastních prostředků. Pomáhají mi pouze drobné dotace,“ podotkl Petr Čaněk. Právě nedostatek financí je jedním z hlavních příčin postupné likvidace cenných památek na Žďársku. Jejich majitelé nemají na odpovídající péči peníze a než by například usilovali o získání dotací, objekt nechají raději dál chátrat. A často se bohužel brání i případnému prodeji. „Kupci tady totiž stále jsou. I když je pravda, že bývají nyní opatrnější, alespoň co se týče jejich zájmu o památky nacházející se v horším stavu,“ popsala Jana Mrkvičková.

Snad ještě hůře než venkovské domy, jež evidují jako ohrožené v Českém Herálci, Bukově, Borovnici a Ubušíně, jsou na tom památky, které ani po opravě neskýtají velké možnosti využití. Například bývalá vápenka nacházející se poblíž Trhonic, místní části Jimramova, chátrá právě z tohoto důvodu. Ke svému původnímu účelu již zřejmě sloužit nebude, o dalších variantách, jak vápenku využít, její majitelé zatím nevědí.

V případě takových objektů by bylo řešením například odkup ze strany obcí, oprava a následné zpřístupnění turistům. Na takového akce však většina sídel v současné době nemá potřebné finanční prostředky.

---------------

Ohrožené památky

Seznam nemovitých kulturních památek ve žďárském okrese, které jdou nyní ohroženy zánikem:

Borovnice – venkovský dům
Bukov – venkovský dům
Český Herálec – venkovský dům
Chlébské – vodní mlýn
Trhonice – vodní mlýn s pilou
Trhonice – vápenka
Ubušín – venkovský dům