Pětadevadesát let po ukončení první světové války se dočkali důstojnějšího připomenutí svých obětí v boji za mír a samostatné Československo. Zástupci obecní samosprávy, římskokatolické farnosti, zemědělského družstva, sboru dobrovolných hasičů a širší veřejnosti se včera v poledne po bohoslužbě před venkovskou kaplí poklonili památce novodvorských mužů, kteří se z válečných polí už domů nevrátili.

Pro některé přítomné smuteční tryzna byla zvlášť bolestná, na odhaleném pomníku poprvé viděli jména svých dědů, pradědů, strýců, prastrýců a jiných rodinných předků.