„Jedná se o moderní přístroj, má velmi kvalitními detektory, umožňuje přímou digitalizaci, což umožňuje velmi kvalitní zobrazení s nižší radiační zátěží pro pacienta. Rentgen usnadňuje a zefektivňuje práci našich laborantů, kteří už mají za sebou všechna povinná aplikační školení a s přístrojem už umí pracovat,“ uvedla primářka radiologického oddělení novoměstské nemocnice Martina Slámová.

Díky novému přístroji prošla místnost rekonstrukcí. „Nainstalovali jsme nové okno s venkovními žaluziemi, máme novou antistatickou podlahu, v rámci rekonstrukce jsme také repasovali stávající vzduchotechniku a dveře,“ upřesnila rozsah stavebních prací mluvčí nemocnice Tamara Pecková. Kromě toho bylo po posouzení statika třeba odstranit podhledy a pro přístroj vybudovat novou nosnou konstrukci. Stavební práce nemocnice uhradila ze svého rozpočtu, náklady byly vyčísleny na půl milionu korun bez DPH.

Nově otevřené Poradenské centrum a podpora dětí a mladých lidí po úraze popálením - Popálky ve Žďáře nad Sázavou.
Popřát žďárským Popálkám přijely i ženy vděčné za novou chuť do života