Je to ale jenom na zkoušku. Ve chvíli, kdy budou představitelé města nebo jeho obyvatelé s novinkou nespokojeni, vrátí se na silnice opět takzvaný inertní posyp, tedy například štěrk či písek.

Používání chemických prostředků k zimní údržbě silnic v Novém Městě, které se nachází na území Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Žďárské vrchy, bylo ministerstvem životního prostředí povoleno již v roce 2009, a to na dobu pět let. Zastupitelé se ale tehdy ve volbě soli jakožto vhodného posypu ulic města neshodli, což trvalo až dosud.

„Na toto téma se vedly teoretické diskuse, ale nikdo to nevyzkoušel v praxi. Proto jsme se rozhodli pustit se do toho na zkoušku a zjistit, jak to bude fungovat. Podle výsledku se rozhodneme, zda u solení zůstaneme, nebo se vrátíme k inertnímu posypu,“ vyjádřil se novoměstský starosta Michal Šmarda.

Zároveň také zdůraznil, že případný konec novinky může nastat klidně už týden po zahájení solení, ale třeba i na jaře. Záleží na reakcích vedení města a obyvatelstva.

Jenom některé

Změna se bude týkat pouze některých komunikací. Jedná se o ulici Nádražní, Smetanova, Tyršova, Makovského, Masarykova, Křičkova, Soškova, Školní a Nečasova.

Dále se v zimním období začne solit v části ulice Drobného, a to v úseku od křížení se Smetanovou a Křičkovou, a v části ulice Leandra Čecha, a to od křižovatky s ulicí Tyršova a Makovského.

Ulice, jež budou nově soleny, bude udržovat Krajská správa a údržba silnic Kraje Vysočina. Ta bude stejně jako v minulosti pečovat i o ulici Žďárská, aby byl zajištěn co nejsnazší přístup k nemocnici. Solí se také ulice Brněnská - silnice první třídy. „Snad díky solení ubude na jaře prachu a špíny v ulicích.

Když foukal vítr, bylo to zjara hrozné,“ vyjádřil se Pavel Kříž z Nového Města. Na území CHKO Žďárské vrchy není Nové Město jediné, kde ochranáři nakonec k povolení chemické údržby přistoupili. „Výjimky platí například i pro Žďár nad Sázavou nebo Hlinsko, dále se obvykle jedná o frekventované silnice prvních tříd,“ uvedl Josef Havelka ze Správy CHKO Žďárské vrchy. Zároveň dodal, že stejně jako minulou zimu bude i v toto zimní období solen problematický úsek silnice mezi Žďárem a Novým Veselím.