Vedení města se chce zbavit finančního deficitu, v jehož znamení úřad doposud fungoval. A zároveň prý také tímto způsobem zlepšit kvalitu úředníky poskytovaných služeb.

Zřejmě již od dubna zaniknou na radnici dva odbory. Odbor životního prostředí se sloučí se stavebním a odbor školství, kultury a cestovního ruchu zase vytvoří jeden celek s odborem sociálních věcí.

Starosta: Místo čtyř vedoucích stačí dva

„Místo dvou vedoucích odborů tak budou již jenom dva. Co se týče celkového počtu zaměstnanců městského úřadu, ten se má snížit z 86 na 78. Zvažujeme ale stále ještě jeden půlsvazek,“ komentoval nová opatření novoměstský starosta Michal Šmarda.

Hlavní důvody, které k této změně vedly, jsou podle starosty dva. „Potřebujeme zefektivnit práci úřadu z hlediska peněz. Hospodaření v posledních letech bylo bohužel takové, že výdaje převyšovaly příjmy, což je samozřejmě špatné,“ vyjádřil se k prvnímu důvodu Michal Šmarda.

Druhý faktor je pak podle něj lidský – vedení novoměstské radnice je totiž přesvědčeno, že městský úřad bude nyní poskytovat služby svým klientům lépe.Sloučení vybraných odborů radnice navíc není ve městě žádnou velkou novinkou, dříve již totiž v takovéto podobě nějaký čas fungovaly.

Na sloučení a na snížení počtu zaměstnanců se podle novoměstského starosty při hlasování shodli všichni městští radní. Neočekává se ani, že by se snaha o úspory setkala s nevolí městských zastupitelů.

V současné době tak musejí Novoměstští ještě najít vhodné pracovníky, kteří budou na radnici zastávat funkce vedoucích „nových“ sloučených odborů.„Byla již vypsána výběrová řízení na vedoucí nebo vedoucího odboru stavebního a životního prostředí a také na vedení odboru školství, kultury, cestovního ruchu a sociálních věcí. Oba dokumenty jsou již také zveřejněny na našich webových stránkách,“ informoval tajemník radnice Petr Hanych.

Nejzazší termín, do kterého se mohou uchazeči o vedoucí pozici hlásit, respektive podávat přihlášky do výběrového řízení, byl stanoven na 7. březen 2011. Od dubna letošního roku by potom noví úředníci již měli nastupovat do funkce.„Od nových vedoucích budeme samozřejmě požadovat jejich vize a představy o tom, jak účinně zefektivnit práci daných odborů,“ zdůraznil starosta Michal Šmarda. Například v požadavcích na pozici vedoucího odboru školství, kultury, cestovního ruchu a sociálních věcí je i předložení písemného návrhu koncepce řízení a správy příspěvkových organizací.

Město však v budoucnu nechce šetřit pouze na lidech – úspory plánuje vedení Nového Města na Moravě hledat také jinde. „Chceme kromě jiného snížit výdaje za externě poskytované služby nebo lépe soutěžit – například prostřednictvím elektronických aukcí. Zaměřit bychom se také měli na provoz a hospodaření našich příspěvkových organizací, což byla oblast v poslední době poměrně dost opomíjená,“ dodal novoměstský starosta Šmarda.