Šest nových zastávek je navrženo. Jsou plánovány u katolického hřbitova, v ulici Dukelská u garáží a mostu, u Jednoty v ulici Žďárská, naproti kinu, v ulici Mrštíkova ve čtvrti Holubka a u supermarketu Billa.

V polovině ledna začne v souvislosti se stavbou zastávek územní řízení. Se zavedením MHD se v Novém Městě počítá od roku 2014.

„Těchto šest zastávek bude zcela nových, protože jejich povolení je spojeno s územním řízením. Jako další se pro hromadnou dopravu po městě využijí ještě tři stávající zastávky, a to u autobusového terminálu, což je vlastně zastávka u nádraží, ve stanici autobusů pod náměstím a u nemocnice," informoval o záměrech novoměstský starosta Michal Šmarda.

Počet plánovaných zastávek MHD nebo jejich umístění ve městě se ale ještě může pozměnit, stejně jako uvažované trasy linek. Záleží i na účastnících územního řízení, kteří mohou proti záměru vznést námitky.

„Stát by se to mohlo, například mimo jiné i v souvislosti s umístěním inženýrských sítí. Ale předpokládám, že bychom našli nějakou optimální společnou cestu. Většina pozemků, po kterých by se městská hromadná doprava pohybovala, je ve vlastnictví města," doplnil ještě starosta Šmarda.

Protichůdné názory

Městská hromadná doprava má v Novém Městě nad Moravě jak své příznivce, tak i odpůrce. Ti první tvrdí, že je ve městě o velikosti Nového Města třeba a pomůže zejména méně pohyblivým seniorům, kterým cesta napříč městem zabere spoustu času a stojí je nezřídka hodně úsilí. Druhým to připadá jako zbytečný výdaj.

„Pokud by autobusy jezdily jen po městě a nezajížděly do místních částí, byly by asi dost prodělečné. Kvůli stovce nebo dvěma stovkám důchodců, kteří by je využívali, když by objížděli supermarkety, je podle mého názoru zavedení dopravy v desetitisícovém městě zbytečný luxus," myslí si Pavel Bednář z Nového Města na Moravě.

„Je to služba občanům, a ne každý má zdravé nohy. Ale každý jednou zestárne, a bude pak rád, když si nebude muset brát k doktorovi taxík," tvrdí zase Renata Pachlová z Nového Města.

Se zavedením MHD bude souviset i výběr autodopravce. „To se bude řešit prostřednictvím výběrového řízení, ve kterém se, jak doufám, sejde nějaká konkurence," poznamenal Michal Šmarda.

V rozpočtu Nového Města na rok 2013 je na vznik autobusových zastávek pamatováno částkou ve výši 1,7 milionu korun, zahájení provozu MHD je naplánováno na začátek ledna 2014.

Kromě Žďáru nad Sázavou (22 tisíc obyvatel) v okrese městskou hromadnou dopravou disponuje Velké Meziříčí (12 tisíc obyvatel) a osm a půltisícová Bystřice nad Pernštejnem.