Připravovaný rozpočet Nového Města je schodkový. Počítá s příjmy ve výši 191 milionů korun a výdaji dosahujícími 277 milionů.

Výrazné navýšení výdajů způsobila především plánovaná dostavba městských lázní v sídlišti nedaleko ulice Budovatelů. „Na bazén máme nachystáno téměř devadesát milionů korun, v příštím roce se tím stavba celá zaplatí. Přestože rozpočet vykazuje dobrou stabilitu, se schodkem se kvůli obrovské investici musí počítat," konstatoval novoměstský starosta Michal Šmarda. Kromě nového plaveckého centra si lidé v Novém Městě příští rok všimnou i opravených městských silnic.

„Největší akcí za zhruba šest milionů bude rekonstrukce ulice Luční. Dále jsme vyčlenili peníze na opravu důležité ulice Tyršova včetně rekonstrukce chodníků a finančně se budeme podílet také na opravě kanalizace," uvedl Šmarda. Celkově by v Tyršově ulici mělo město investovat necelého půldruhého milionu korun.

V oblasti dopravy nepřijdou zkrátka ani místní části, například v Pohledci se opraví silnice nedaleko místní mateřské školy a hasičské zbrojnice.

Investovat se bude v Novém Městě také v oblasti vodního hospodářství. Pokračuje především revitalizace soustavy rybníků Michovy. Město se bude na investici, hrazené částečně z dotací, podílet třemi miliony korun. Obnova rybníků se v příštím roce z velké části dokončí, drobnější práce však budou pokračovat i v roce 2016.

Zajímavou položkou rozpočtu je oprava střechy novoměstské radnice za 1,6 milionu korun. Budova přitom byla celkově rekonstruována teprve před deseti lety, a špatný stav krytiny vyvolává mezi lidmi překvapení i nespokojenost. „Nechápu, jak je možné, že už to teď potřebuje opravu," nechal se slyšet například Jiří Dobrovolný. „Bohužel, z různých důvodů, především kvůli památkové zóně, se na střechu použil nevhodný materiál, a oprava je nevyhnutelná. Nová krytina bude mnohem kvalitnější," slíbil novoměstský starosta Michal Šmarda.

V Novém Městě na Moravě se v souvislosti s rozpočtem diskutuje také o podpoře místních sociálních služeb. Zejména dům s pečovatelskou službou vyžaduje zvýšený příliv peněz.

„Dům byl zkolaudován již v roce 1996 a nadchází doba, kdy bude zapotřebí větších investic do jeho oprav. Existuje řada řešení i možností jak, za kolik a v rámci čeho je provést. Po osmnácti letech existence domu musíme například přemýšlet o přístavbě, která by zvýšila počet seniorských bytů," sdělila ředitelka Novoměstských sociálních služeb Hana Janů.

V rozpočtu na příští rok je pro dům s pečovatelskou službou vyčleněno zhruba 200 tisíc korun na výměnu rozvodů teplé a studené vody.

--------------

Návrh rozpočtu

Připravovaný rozpočet Nového Města je schodkový. Počítá s příjmy 191 milionů korun a výdaji dosahujícími 277 milionů.

Mezi největší investiční akce v příštím roce patří:

Městské lázně

86,5 milionu

Oprava ul. Luční

5,8 milionu

Obnova rybniční soustavy Michovy

3,1 milionu

Oprava střechy radnice

1,6 milionu.

Oprava veřejného osvětlení v Maršovicích

1,4 milionu

Oprava ul. Tyršova

1,2 milionu

Oprava ulice v Pohledci

1 milion

Úpravy přechodů pro chodce

400 tisíc