„Je pokryto zejména celé Vratislavovo náměstí, křižovatka v ulici Masarykově a ulice Žďárská u výjezdu z města. Všechno jsou to úseky, kde dochází k dopravním nehodám a k vandalismu. Kamerovým systém by měl být určitým varováním a zároveň zvýšit bezpečnost,“ říká starostka města Zdeňka Marková.

Kamery jsou sledovány jak městskou policií, tak i Policií České republiky. V budově městské policie se pro tuto činnost musel nově nainstalovat dohlížecí pult. „Budou se u něj průběžně střídat všichni strážníci, kterých máme v současné době deset,“ objasňuje obsluhu kamerového systému velitel městské policie Petr Gregor. Strážci zákona si od nového monitorovacího systému slibují i větší rychlost při nutném zásahu. Podle nich by to měla být otázka tří až pěti minut.

Záznamy z kamer budou po určitou dobu archivovány. V nutných případech by měly být použity pro potřeby policie, což by mohlo napomoci ke snadnějšímu a rychlejšímu vyřešení některých přestupků či trestných činů. Podle starostky je ovšem nainstalování a spuštění těchto sedmi kamer teprve začátek „Projekt bychom chtěli postupně rozšířit o další lokality,“ uvedla Marková.

Petr Gregor k tomu dodává: „Když jsme si vytipovali lokality, které by bylo potřeba monitorovat, skončili jsme u sedmnácti kamer. Je to takový neuzavřený cyklus. Když někam kamery umístíme, pak se nám problémy přesunou jinam. Proto počítáme i s občasným přemístěním a doplněním kamer,“ doplnil policista.

Dalšími problematickými místy, kterými jsou například okolí kulturního domu, vlakové nádraží či ulice Malá, v níž jsou tři restaurační zařízení, se bude jak město, tak i policie nadále zabývat. I tady by byl kamerový systém rozhodně vítaný a to nejen ze strany strážců zákona, ale i místních obyvatel, kteří trvale bydlí ve zmíněných lokalitách.

Helena Zelená Křížová