„Jedná se o zhruba dvě stě metrů dlouhý úsek v místě, kde bylo nedávno postaveno pět nových řadových domků,” popsal umístění novostavby starosta Netína Karel Liškař.

Cena za celou akci se vyšplhala do výše 859 tisíc korun, z toho 116 tisíc korun činí dotace od kraje Vysočina.