„Situace s řidiči, kteří nerespektují stávající značení, se zhoršuje. Přes auta zaparkovaná na jasně vyznačených zákazech stání není možné před některými odděleními ani vyložit a naložit pacienty do sanitek, což je velký problém. Neukáznění řidiči brání v zajištění provozu nemocnice,“ upozornila mluvčí novoměstské nemocnice Tamara Pecková. „S problémy se potýkají řidiči zásobování, někdy je těžké přistavit k oddělení vozy, které rozváží po nemocnici jídlo, prádlo, zdravotnický materiál. Naší údržbě chování některých řidičů velmi komplikuje práci,“ doplnila mluvčí.

Vodorovné dopravní značení je již hotovo, během následujících dní bude v areálu nemocnice instalováno svislé dopravní značení. „Odstraníme stávající dopravní značky, u vjezdu do nemocnice bude značka Zóna zákazu stání, která bude platit v celém areálu. U značky bude dodatková tabulka: stání povoleno na vyznačených parkovištích,“ upřesnil vedoucí oddělení údržby a energetiky Milan Solař. Dodržování nového parkovacího režimu bude kontrolováno a sankcionováno Policií ČR.