Aktuálně probíhají stavební práce spojené s jeho instalací na radiologickém oddělení, které nemocnici vyjdou na zhruba půl milionu korun bez DPH. Pacienti se proto musí smířit s drobnými omezeními.

„Snímkování nyní probíhá na záložním rentgenu, který ale kapacitně nepokrývá potřeby nemocnice, má slabší rentgenku. Při velkém zatížení může docházet k přehřátí rentgenky, potom je nutno další snímkování z bezpečnostních důvodů odložit a počkat na „zchladnutí“ přístroje. Lékaře jsme proto informovali a požádali, aby omezili indikování rentgenového vyšetření chronických stavů a preventivních vyšetření,“ popsala primářka radiologického oddělení Martina Slámová.