Ve vstupním pavilonu jsou umístěny laboratoře, výdejna léků a občerstvení. V plánu je plošná změna dispozice druhého patra, oprava střechy, zateplení, výměna části oken, a také úprava hlavního vjezdu do nemocnice včetně změny přístupů do budovy.

Vizualizace řadových domků v nové ulici Barvířská.
Na Klafaru vzniknou sítě pro další stavební parcely

Nyní v nemocnici vzniká nová budova dětského oddělení za 71,6 milionu korun bez DPH, která má být dostavena koncem roku. Bude disponovat 33 lůžky, z toho třemi vyčleněnými pro intermediální péči. Kapacita se tak zvětší o pět míst. V pavilonu budou rovněž umístěny odborné ambulance a zázemí pro děti i jejich rodinný doprovod.