Pracoviště slouží pacientům, u nichž došlo ke stabilizaci kritického stavu, ale dosud jsou závislí na podpoře základních životních funkcí.

Nejčastěji se jedná o pacienty, u kterých selhaly pokusy o odpojení od umělé plicní ventilace.

„Hlavním úkolem je optimalizovat zdravotní stav těchto pacientů a zároveň je co nejrychleji a bezpečně od umělé plicní ventilace odpojit. Doufáme, že naše nově otevřené oddělení pomůže mnoha lidem v našem regionu a zjednoduší dostupnost špičkové péče pro naši spádovou oblast," uvedl Pavel Svoboda, primář oddělení následné intenzivní péče Nemocnice svaté Zdislavy v Mostištích, kterou provozuje společnost VAMED Mediterra.

Nové oddělení je kompletně zrekonstruováno a disponuje šesti lůžky. Vybavení zahrnuje stejný počet plně elektricky polohovatelných postelí a nejmodernějších ventilátorů americké výroby. Každé lůžko má rovněž aktivní antidekubitní matraci pro prevenci a podporu léčby proleženin. „Oddělení je vybaveno tím nejlepším zdravotnickým zařízením a zároveň také moderními rehabilitačními pomůckami a pohybovým léčebným přístrojem MOTOmed, díky kterému si zdravý pohyb mohou dopřát i tělesně hendikepovaní a lidé dlouhodobě upoutaní na lůžko," přiblížil primář. „Naším cílem je pokračovat v rozvíjení nemocnice k plné spokojenosti všech pacientů na Vysočině," řekl Svoboda.