Prostřednictvím panelů i dvou vyhlídkových bodů je seznamuje s živou a neživou přírodou této části Žďárských vrchů. Měří tři kilometry, je nenáročná a kvůli dřevěným chodníčkům v podmáčených lesních úsecích trasy ležící v Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy je stezka určena jen pro pěší turisty.

Dříve byla místní kvalitní rašelina dobývána jako zdroj paliva, dnes jsou rašeliniště chráněnou přírodní památkou. Hojně se vyskytující borovice blatka v lokalitě roste na jediném místě na Českomoravské vrchovině.

Žďárští průmyslováci v roce 1985 nacvičovali skladbu Svazarmu, se kterou se dostali až do Prahy.
Na spolužáky jsme se jeli podívat do Prahy, vzpomíná žena na spartakiádu