„Cílem je posílit povědomí veřejnosti o roli muzeí v rozvoji společnosti,“ informovala propagační pracovnice meziříčského muzea Lucie Pavelcová. Otevřeno bude od 9 do 12 a od 13 do 16 hodin.

V květnu se však v zámku rovněž otevřou jinak uzavřené prostory při Dnech soukromých hradů a zámků, které se uskuteční od pátku 25. až do neděle 27. května.

„Velkomeziříčský zámek se zapojil do Dnů soukromých hradů a zámků, které pořádá Asociace majitelů hradů a zámků pod záštitou ministra kultury. Cílem akce je přiblížit rozmanitost a hodnotu kulturního dědictví, o které pečují soukromí vlastníci. V Meziříčí budou mít návštěvníci možnost absolvovat prohlídky prostor, které nejsou součástí běžného návštěvnického okruhu, a to zámecké kaple a sklepení. K vidění už od začátku května bude opět sál s freskovou výzdobou,“ přiblížila Lucie Pavelcová s tím, že bližší informace o prohlídkách a výši vstupného budou zveřejněny na webu muzea. Meziříčský zámek je v majetku rodiny Podstatzký-Lichtenstein.

Nejstarší unikátní fresky, jež znázorňují rytířský souboj, se datují před rokem 1300. Poprvé byly po předloňské rekonstrukci za více než dva miliony korun zpřístupněny loni v létě. „Na jejich existenci se přišlo zhruba před osmi lety, když rytířský sál procházel stavebními úpravami. Patří k nejstarším částem zámku, k pozůstatku románského hradu, který je součástí budovy dnešního zámku,“ poznamenala ředitelka meziříčského muzea Irena Tronečková.

Sál byl patrně společenskou místností, kde se prolínal světský život s duchovními hodnotami reprezentovanými malbami křesťanských mučedníků. Na protější západní stěně byla totiž odkryta figurální malba s průvodním latinským textem popisující život a smrt svaté Markéty ze Zlaté legendy.