Cílem projektu, který by měl být dokončen pravděpodobně v polovině příštího roku, je nejen rozšířit povědomí o stezkách, ale rovněž připomenout důležitost a nezbytnost ochrany přírodního dědictví.

K tomuto by měly dopomoci právě jak informační a interaktivní panely, které budou umístěné na stávajícím okruhu Naučné stezky Balinské údolí a na nově vyznačeném velkém okruhu Naučné stezky Nesměřské údolí, tak informační materiály o obou trasách. „Naše město je cílem turistů a návštěvníků pro své historické hodnoty, jako jsou Městská památková zóna, gotický chrám svatého Mikuláše, původně gotická radnice, památky židovské obce a mnoho dalších. Je ale pro turistický ruchu lákavé i z hlediska přírodních zajímavostí,“ vysvětlil místostarosta Velkého Meziříčí Josef Komínek důvod, který vedl tamní úřad k podání žádosti o dotaci z Regionálního operačního programu NUTS II Jihovýchod.

Celkové náklady na akci se vyšplhají na částku 580 tisíc korun s tím, že dotace bude činit 536 500 korun, podíl města pak 43 500 korun.