Ve druhém největším městě žďárského okresu musí z tohoto důvodu nejdříve vzniknout překladiště, kde by se obsah popelnic před samotným převozem připravoval. Půjde o investici za necelých deset milionů korun s tím, že ve hře je v současné chvíli několik možností, kde by mohla překládací stanice stát.

Jak sdělil Jiří Zachar, vedoucí Odboru životního prostředí při Městském úřadě ve Velkém Meziříčí, vypracovány byly celkem čtyři varianty jejího umístění. V úvahu připadá nový areál Technických služeb Velké Meziříčí, nebo také prostor stávající městské skládky. „Na prvním místě je podle vyhodnocení areál technických služeb, v němž by výstavba překladiště vyšla finančně nejlépe. Prozatím se přikláníme spíše ke skládce," konstatoval Jiří Zachar.

Tento vytipovaný pozemek, o jehož přijatelnosti se radili s odborníky a krajským úřadem, však nemá město v majetku, a jeho zástupce tedy čekají vyjednávání s vlastníkem. Tím je státní podnik Lesy České republiky.

V Meziříčí nechtěli halu stavět, k účelu lisování odpadků zamýšlela radnice, že si pronajme nemovitost. Žádná z nabídek ale nevyhovovala požadovaným parametrům, mezi něž spadala například vzdálenost do deseti kilometrů od města s dobrou dopravní dostupností a napojením na inženýrské sítě.

„Jeden poskytovatel se nám na inzerát ozval až z Tasova. Problémem byla nejenom dálka, ale i nutnost značných stavebních úprav objektu. Budova druhého zájemce pak sice stojí přímo ve velkomeziříčské průmyslové zóně, ale i v tomto případě by si vyžádala prvotní zásah, odhadem by šlo o práce v částce k deseti milionů korun," vysvětlil Jiří Zachar rozhodnutí města s 11 800 obyvateli vybudovat si překladiště nakonec samo.

Komunální odpad končí na městské skládce u Vysokého mostu, její schopnost pojmout smetí se ale ztenčuje. Projektovaná kapacita skládky je podle analytické části studie Integrovaného systému nakládání s odpady 417 tisíc metrů krychlových, volná kapacita byla k 1. lednu 2011 celkem 175 163 metrů krychlových.

Ročně na městské skládce přibude kolem deseti až jedenácti tun nového odpadu. „Kapacita naší skládky je prakticky v závěrečné fázi. O odebírání našich odpadků dnes vyjednáváme s brněnskou spalovnou, která přeměňuje domovní odpad na využitelné teplo a elektřinu. Je to nejbližší takovéto zařízení," potvrdil starosta Velkého Meziříčí Radovan Necid. Jak zároveň poznamenal, s výstavbou překladiště je čeká mnoho administrativních či majetkoprávních překážek, včetně dalšího přetěsnění skládky. „Ani poté, co budeme odpad odvážet do Brna, totiž nezůstane naše skládka úplně nevyužitá. Je celá řada typů odpadu, které sem ještě ukládat budeme," podotkl šéf velkomeziříčské radnice.

Proti stavbám spaloven odpadu na území České republice bojuje ekologické sdružení Arnika, a nejsou nadšeni ani z plánů na vznik překladišť. „S přístupem odpady spalovat nebo skládkovat obecně nesouhlasíme. Bylo by samozřejmě lepší, kdyby odpady roztřídili a recyklovali," nechal se slyšet Jindřich Petrlík z Arniky.