Proč sloučení? Ubývá žáků, hrozí prázdné třídy a už nyní podle zástupců kraje v jeho středních školách chybí tisíc studentů ročně, aby byly jejich kapacity naplněny.

Sestěhování škol

„Nabízíme ředitelům a městům možnost, aby se dohodli. Kraj nechce zavírat školy. I v menších městech by mohla zařízení fungovat, buď ve sloučení s jinou školou, nebo jako detašované pracoviště," uvedla krajská radní pro školství Jana Fialová. Dodala, že se ještě v květnu uskuteční další schůzka s řediteli škol, kteří rozhodnou o termínu sloučení, možnosti sestěhování a případném opuštění nadbytečných objektů.

Ve Velkém Meziříčí připravovanou změnou nadšeni nejsou. O slučování tamních středních škol se hovořilo už před dvěma lety, tehdy se úvahy týkaly i gymnázia, a pobouření obyvatelé města proti záměru podepisovali petici. Nyní o gymnázium nejde, ovšem vedení města z krajského plánu nadšeno není.

„Bylo nám oznámeno, co kraj chystá. Jednou z možností byl původně i návrh, že technické obory Střední školy řemesel a služeb by patřily pod třebíčskou školu. Ale my rozhodně chceme ve městě vzdělávání učňů udržet," řekl velkomeziříčský starosta Radovan Necid. Ten zastává názor, že když už mají ve středním školství nastat změny, je třeba nejdřív provést revizi a poté doladit skladbu učebních oborů, aby ze škol vycházeli lidé, kteří v regionu najdou uplatnění, a neskončí na úřadu práce.

„Chystám kulatý stůl, kam kromě ředitelů základních i středních škol zvu zástupce vedení firem, které působí ve městě a jeho okolí a zabývají se stavební, strojírenskou či nějakou podobnou technickou výrobou. Z tohoto jednání by měly vzejít konkrétní návrhy na nové učební obory, o jejichž absolventy bude u nás zájem a jejichž zřízení bychom kraji navrhli," sdělil starosta Necid.

Vedení dotčených škol v Meziříčí vnímá úbytek dětí jako realitu, se kterou nejsou schopni nic udělat.

„Petice nebo protesty se nekonají, úbytek studentů vidíme sami," poznamenala ředitelka Hotelové školy Světlá Marie Paľovová.

Žádné velké emoce kolem slučování nezaznamenali ani ve velkomeziříčské škole řemesel a služeb.

„Teď nám jde hlavně o to, aby učební obory zůstaly ve městě zachovány, a je celkem jedno pod hlavičkou které školy to bude. Myslím, že podobně to vnímají i rodiče našich žáků. Chtějí, aby se jejich děti měly možnost vyučit a nemusely, pokud možno, nikam dojíždět," uvedl ředitel Střední školy řemesel a služeb Milan Veber.

Pokud by ke slučování středních škol skutečně došlo, dříve než v roce 2014 by to nebylo. Jak to nakonec se školami v Kraji Vysočina dopadne, by mělo být jasné až po červnovém jednání krajského zastupitelstva.