„V současné době provádíme průzkum, zda by o podobnou službu měli lidé na Velkomeziříčsku zájem, protože něco podobného v regionu dosud chybí,“ informovala ředitelka Sociálních služeb města Velké Meziříčí Jana Jurková.

Výhledově by mohlo být v plánovaném stacionáři od rána do odpoledne umístěno pět až deset seniorů, jež vyžadují celodenní péči.

Zařízení by umožnilo lidem, kteří o své blízké pečují, návrat do zaměstnání. Klientům samotným pak případně oddálilo nutnost opustit svoji domácnost a být natrvalo umístěni v zařízení odpovídajícímu jejich fyzickému a psychickému stavu. „Pokud budou mít lidé o zřízení domovinky zájem, na jaře bychom mohli požádat o dotaci Ministerstvo práce a sociálních věcí a od podzimu by stacionář mohl začít fungovat,“ odhadla Jana Jurková.

Služby sociální péče pomáhají k udržení psychické a fyzické soběstačnosti klienta, případně přispívají k tomu, aby se jejich stav udržel stabilizovaný.
Senioři v podobných zařízeních mají sociální kontakt se svými vrstevníky a mohou využívat nabídky činností, jako je například pracovní terapie, muzikoterapie, arteterapie či smyslová cvičení.

Domovinka funguje také ve Žďáře nad Sázavou, kde rovněž umožňuje denní pobyt maximálně deseti seniorů vyžadujících celodenní péči. Většinou službu využívá pět až šest penzistů.

Také pro přespolní

„Zařízení nabízí pomoc seniorům a jejich rodinám už několik let. Funguje v Libušínské ulici při domě s pečovatelskou službou a slouží potřebám lidí ze Žďáru nad Sázavou a jeho blízkého okolí,“ sdělil šéf žďárských sociálních služeb Petr Krábek.

Většina lidí možnost podobných služeb pro veřejnost vítá, a to i v tom případě, že je dosud nepotřebovali. „Máme skoro osmdesátiletou babičku a i když se zatím o sebe postará sama, není vyloučeno, že v budoucnu budeme za podobné služby ve městě moc rádi. Přece ji pak nedáme do ústavu, když to jde udělat i jinak,“ je přesvědčena Iva Polnická ze Žďáru nad Sázavou.