V referendu Meziříčští odpoví ano, či ne na otázku: Souhlasíte s tím, aby město Velké Meziříčí udělalo veškeré možné kroky k zahájení projektové přípravy na rekonstrukci náměstí a přijetí vítězného návrhu, který vzešel z architektonicko-urbanistické soutěže?

K vyhlášení referenda dala podnět občanská iniciativa Za Náměstí VM. Stalo se tak poté, co někteří zastupitelé zpochybnili výsledky architektonické soutěže, kterou město vyhlásilo v roce 2016. Soutěž se připravovala od roku 2015, kdy zastupitelé absolvovali první semináře, na nichž byli seznámeni s pravidly soutěže. „Začala 7. dubna 2016, odborná porota měla vybrat z došlých anonymních návrhů na rekonstrukci Náměstí ten nejlepší a napsat ke všem hodnocení,“ vyjádřil se tehdejší sekretář architektonicko-urbanistické soutěže Petr Velička.

V porotě zasedli odborníci na slovo vzatí - architekti Tomáš Jiránek, Ladislav Kuba a Vladimír Sitta v čele s „šumným“ Davidem Vávrou. Přítomni byli i někteří představitelé města. „Ze zasedání poroty byl vypracován protokol, a to proto, že nešlo pouze o architektonickou soutěž, ale také soutěž o návrh v souladu se zadáváním veřejných zakázek. Zadavatel, tedy město, předpokládal, že na základě výsledků bude pokračovat zadáním veřejné zakázky projektové přípravy na rekonstrukci centra města,“ vysvětlil Petr Velička.

Odborná porota se nakonec shodla na vítězném návrhu, který byl spolu s ostatními po uplynutí veškerých právních lhůt nutných k tomu, aby byla dodržena litera zákona, představen veřejnosti. „Veřejná prezentace všech 16 architektonických návrhů se uskutečnila v říjnu 2016,“ upřesnil Petr Velička.

S autorem vítězného návrhu, architektem Davidem Mikuláškem, ale smlouva o spolupráci tak, jak se původně předpokládalo, nakonec podepsána nebyla. „Těsně před podpisem smlouvy dostal starosta dopis od dvanácti zastupitelů, v němž uvedli, že se jedná o nevhodný experiment s naším Náměstím. Začaly snahy o zpětné rozporování soutěže. Došlo to tak daleko, že starosta chtěl vyhlášení referenda, což zastupitelé v hlasování zamítli,“ poznamenal Petr Velička.

Situaci na radnici bedlivě sledovali místní obyvatelé. Některým se nelíbilo, jak zastupitelé naložili s výsledky architektonické soutěže a že jim zabránili v lidovém hlasování. Proto vznikla iniciativa Za Náměstí VM, která zorganizovala sběr podpisů pro uspořádání místního referenda. Zastupitelé ale jejich petici smetli ze stolu.

„Před tím, než jsme přistoupili ke sběru podpisů, jsme se snažili udělat si na věc ucelený názor. Sešli jsme se i se zástupcem opozičních zastupitelů, chtěli jsme vědět, co je vedlo k nedodržení podmínek architektonické soutěže. Nepřesvědčil nás, tak jsme začali sbírat podpisy pro uspořádání referenda. Dostatečný počet podpisů se nám podařilo sehnat, zastupitelé se ovšem vyjádřili v tom smyslu, že referendum by údajně mohlo být v rozporu se zákonem o veřejných zakázkách a odmítlo veřejné hlasování vyhlásit,“ popsal Tomáš Bílek z iniciativy Za Náměstí VM. Ten tvrdí, že iniciativa je výhradně apolitické seskupení.

„Je nám jedno, kdo sedí na radnici, a není pravda, že založení naší iniciativy vyvolal dnes už bývalý starosta Necid. Chceme jen, aby byla dodržena pravidla architektonické soutěže a aby zastupitelé začali jednat s autorem vítězného návrhu,“ dodal Bílek.

Občanská iniciativa se po negativní reakci ze strany zastupitelů obrátila na Krajský soud v Brně. „Soud nám během pár dní dal zapravdu v tom, že je náš návrh uspořádat referendum oprávněný. Město tudíž muselo referendum vyhlásit,“ sdělil Tomáš Bílek.

Situace na velkomeziříčské radnici se zatím vyhrotila natolik, že starosta Radovan Necid rezignoval na svoji funkci poté, co zastupitelé v září odvolali pět ze sedmi členů městské rady.

Referendum se v Meziříčí uskuteční souběžně s volbami do Poslanecké sněmovny ve dnech 20. a 21. října. Přítomni v komisích budou i zástupci přípravného výboru pro vyvolání referenda a sekretář architektonické soutěže. Lidé budou hlasovat v samostatných místnostech, které jsou připraveny v každém volebním okrsku. „Stejně tak bude samostatná komise pro volby a samostatná komise pro referendum. Výsledky budou známé někdy v sobotu odpoledne,“ vysvětlil Tomáš Bílek.

Pokud bude v referendu hlasovat 35 procent oprávněných voličů, pak je platné. Pokud bude nadpoloviční většina oprávněných občanů, kteří se referenda zúčastnili, hlasovat ano, a zároveň se kladně vyjádří alespoň 25% všech oprávněných voličů, pak bude výsledek pro zastupitelstvo závazný. Zastupitelé budou muset respektovat rozhodnutí obyvatel.