Nově zvolené zastupitelstvo totiž posvětilo návrh radních, podle kterého budou všichni „pejskaři“ hradit jednotnou sazbu – za prvního psa 400 korun, za druhého a každého dalšího psa zaplatí tentýž držitel 600 korun za rok.

„Ke sjednocení jsme přistoupili kvůli složitým konstrukcím výpočtu výší jednotlivých poplatků. Rovněž jsme už nechtěli více dělat rozdíly jak v tom, jaké typy domů majitelé psů obývají, tak v tom, v jaké lokalitě se tyto objekty nacházejí,“ zdůvodnil kroky Novoměstských starosta Michal Šmarda. Zároveň poznamenal, že pokud budou členům osadních výborů místních částí připadat poplatky příliš vysoké a obejdou se bez těchto příjmů, mohou si jejich výši určit sami. „Rada, potažmo zastupitelstvo jim v tom nebudou bránit,“ dodal Šmarda.

Od ledna jednotně

Dle původních sazeb činil poplatek za psa v domě s jedním až dvěma byty v Novém Městě na Moravě 300 korun, v domech s jedním až dvěma byty v místních částech 100 korun, v domech s více než dvěma byty ve městě 700 korun a v domech s více než dvěma byty v místních částech 150 korun.

Podle místostarosty Nového Města Stanislava Marka však mezi zastupiteli nepanovala v názoru na schválení nové vyhlášky shoda. „Všichni zastupitelé z místních částí byli proti tomuto návrhu. Psi na vesnicích jsou drženi v převážné většině jako strážci objektů. Neprochází tudy denně městská policie, a pes na dvorku dodává místním lidem pocit jistoty. Naopak chov psů ve městech, a to zejména v bytových domech, přináší většinu problémů. A to nejen pokud jde o psí exprementy, které jsou všude na pozemcích města, ale i v mezilidských vztazích,“ uvedl na adresu nové vyhlášky místostarosta Stanislav Marek.

V evidenci 782 psů

V Novém Městě na Moravě a jeho místních částech je v současné době evidováno 782 psů, přičemž vybraný poplatek ze psů v roce 2010 činil k 20. prosinci 176 023 korun.

----------------

Kolik uhradí?

první/druhý a každý další pes téhož držitele (v Kč)

Nová vyhláška ( od 1. 1. 2011)
400/600 v Novém Městě na Moravě i v místních částech
200/300 poživatel invalidního, starobního,vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmů, anebo poživatel sirotčího důchodu, v Novém Městě na Moravě i v místních částech

Stará vyhláška (do 31. 12. 2010)
300/400 v domech s jedním až dvěma byty v Novém Městě na Moravě
100/150 v domech s jedním až dvěma byty v místních částech
700/1 300 korun v domech s více než dvěma byty v Novém Městě na Moravě
150/200 v domech s více než dvěma byty v místních částech
200/300 poživatel invalidního, starobního důvodu atd.

ZLATA PTÁČKOVÁ, HELENA ZELENÁ KŘÍŽOVÁ