Při schválení žádostí o dotace by získané peníze využili jednak na obnovu části zeleně v centru městyse, jednak na zateplení budovy tamní sokolovny.