Ještě téhož dne byly sepsány stanovy, a ty byly 11. října 1874 obecním výborem potvrzeny. První předseda byl Josef Krátký, náčelník Karel Švec, jednatel Alois Špička. Až do roku 1895 bylo požární nářadí uloženo dílem na radnici, dílem v obecním skladišti. Proto bylo rozhodnuto postavit vlastní hasičské skladiště. Náklady na stavbu byly 886 zlatých, a to za přispění dobrovolné práce občanů. Zbrojnice pak byla přestavěna v roce 1958, kdy došlo k přístavbě věže na hadice a společenské místnosti.

Druhá přestavba se uskutečnila v roce 1984, kdy byla přestavěna celá zbrojnice. V roce 2015 přišla třetí přestavba hasičské zbrojnice, kdy došlo k celkové opravě. V současné době má sbor 82 členů, z toho 51 mužů, 9 žen a 22 mladších žáků. JSDH Měřín je zařazen do JPO 3, výjezdová jednotka má 24 členů a používá dvě cisternové automobilové stříkačky, dopravní automobil a tři motorové stříkačky.

Do kmenů stromů se zakously motorové pily.
Stromy na novoměstském Vratislavově náměstí padly k zemi

Své půlkulaté výročí založení sboru si Měřínští připomněli v sobotu 26. října. Oslava započala odpoledním srazem hasičských sborů z okrsku Měřín před kostelem svatého Jana Křtitele, kde byla mše svatá za živé a zemřelé členy hasičského sboru a za poděkování, kterou sloužil Josef Havelka. Po mši byl položen věnec na místním hřbitově a v hasičské zbrojnici proběhlo posezení s občerstvením.

Starosta SDH Jiří Bublan přednesl projev o historii a současnosti sboru a předal medaili zasloužilému hasiči Karlu Pospíchalovi.

JIŘÍ BUBLAN
DAVID DVOŘÁČEK