Kvalita vody se o stupeň zhoršila v Pilské nádrži, která dostala trojku z pětistupňové řady. Zbývající na Žďársku sledované vodní plochy, kterými jsou Domanínský rybník, Velké Dářko, Sykovec a rybník Koupaliště, mají dvojku – voda je nezávadná pro koupání.