Množství sinic ale dál pokleslo a voda v Medlově je nyní na stupni 2, jak ukázaly včera zveřejněné výsledky rozborů vody. Ani v žádném z dalších rybníků, které hygienici na Žďársku sledují, se od poslední kontroly kvalita vody nezhoršila, jsou tedy ke koupání vhodné.

Dvojku drží Pilská nádrž, Sykovec i rybník Koupaliště, voda v Domanínském rybníku a ve Velkém Dářku se dokonce zlepšila na jedničku. Nízká průhlednost vody v Dářku (0,4 metru) je dána rašelinným podložím. Nejteplejší byla voda při posledním měření v Sykovci (23,9 °C) a v Domanínskéom rybníku.