Ačkoliv desetikilometrová naučná stezka, která začínala a končila u brány bývalé jelení obory v Karlově, stále figuruje v mapách na webu i na dalších internetových serverech, oficiálně už několik let neexistuje. Konkrétně od doby, kdy byla v roce 2013 zkrácena a nahrazena tříkilometrovou naučnou stezkou s názvem Dářská rašeliniště. K její první tabuli se je možné dostat po modré turistické značce od loděnice u Velkého Dářka. „Kdysi se obcházelo celé Velké Dářko, nyní lidé procházejí dvěma evropsky významnými lokalitami, kterými jsou Dářská rašeliniště a Radostínské rašeliniště,“ uvedla mluvčí Správy Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy Jana Hejtmánková.

Jedinečné území rašelinišť a krajinu připomínající severskou tundru turistům přibližuje dvanáct naučných panelů a dva vyhlídkové body. Dřevěný povalový chodníček nad rašeliništěm rovněž uhýbá do Národní přírodní rezervace Dářko a stometrová odbočka ukazuje nitro blatkového porostu. Kromě vzácné borovice blatky si tam příchozí mohou všimnout například suchopýru pochvatého, klikvy bahenní a dalších rostlin, na něž upozorňují tabulky.

Ke zrušení původní okružní naučné stezky kolem rybníka došlo i kvůli časově náročné údržbě mobiliáře. Ten rychle podléhal zkáze, protože některé úseky stezky bývají při vyšší hladině vody zatopené. Stezka proto nebyla určena pro cyklisty. Lidé ji ale využívají dosud, jenom s opravou dosluhujícího mobiliáře už počítat nemohou. „Značení na stromech je stále dobře vidět a příroda je tam opravdu krásná.

Rozsypané chodníčky lidé obcházejí a mostky přes vodu zatím ještě drží. Teď je zrovna Dářko někde rozlité i přes cestu a je docela fuška to obejít bez mokrých bot. Ale viděl jsem tam dokonce i člověka na kole, tedy zrovna ho nesl na rameni,“ popsal Petr Matějíček ze Žďáru nad Sázavou.