„Hlavní smysl naší podpory vidíme v propojování všech, kdo se na utváření městského prostředí podílejí – zástupců radnic, architektů, obyvatel. Impuls ke zlepšení veřejného prostoru může přijít od kohokoliv z nich, v programu Proměň své město podáváme pomocnou ruku konkrétně lidem z řad místní veřejnosti a aktivních spolků,“ uvedla ředitelka Nadace Proměny Karla Komárka Jitka Přerovská.

První přípravné práce se ve Farských humnech uskuteční už v březnu. „Nadace nám přispívá především na materiál, velice úzce na projektu spolupracujeme s městskou krajinou architektkou Lucií Radilovou, která ze zadání rady města tvoří koncepci celého parku. Realizovat to však budeme svépomocí, respektive bychom rádi, kdyby se zapojili i další občané, ať už při přípravě prostor, které začnou probíhat v březnu, nebo při samotné výrobě a montování mola, což bude pravděpodobně 4. května. Kontaktovat nás mohou přes web www.ziveprostory.cz,“ informoval Jan Šedo ze spolku Žijeme Žďárem.

Novoměstská nemocnice.
Nový dětský pavilon poprvé otevřou veřejnosti

Odpočinkové molo u Sázavy na konci stávající cyklostezky, která by se měla letos prodloužit a napojit před bývalou vodárnu, má být pouze začátkem při rozvoji tohoto místa. „Pokud by město souhlasilo, instalovali bychom tam i veřejný gril, kde se kolegové inspirovali v zahraničí, ale už je například i v Brně. Ideální by pak bylo, kdyby se podařilo v návaznosti na tento projekt vybudovat nějaké občerstvení formou „kofi vozíku“ jako v Brně populární Kofi-kofi, anebo kontejnerové stavby jako třeba v Björnsonově sadu v Brně. Mohlo by to sloužit i jako zázemí pro park s půjčováním parkových společenských her. Měl jsem ideu, že by si to mohla vzít skupina studentů jako projekt, na kterém by se učili podnikat, ale zatím se nám nepodařilo najít takto podnikavé studenty. Po instalaci mola by žďárská firma Teleflex měla se svými zaměstnanci vysázet na Farčatech nové stromy,“ doplnil Jan Šedo s tím, že na jaře by v parku rovněž rádi zorganizovali bleší trh.

Špaček obecný.
Špačci se vracejí, pro obyvatele žďárského Stalingradu jsou noční můrou