Dobrovolní hasiči z Kundratic tam uspořádali už 5. ročník recesistické přehlídky, kterou si místní pro zábavu připomínají atmosféru prvomájové oslav za socialismu – kdy k 1. máji patřívala „dobrovolně povinná“ účast v průvodu, mávátka, vedle českých nutně i sovětské vlaječky nebo transparenty s patřičně údernými budovatelskými hesly…

Účastníci se na kundratický průvod každý rok pilně chystají, a tak i letos je početné zástupy diváků odměnily hlasitými ovacemi a skandovaným potleskem. „Počet alegorických vozů rok od roku roste, a účastníci si na přípravě vždy dávají záležet. Průvod se vydařil i letos, navíc je to vždy hlavně příjemné sousedské setkání,“ řekl Josef Smolka, starosta Rozsoch.

Základem oblíbeného kundratického průvodu byly opět zemědělské stroje, ostatně přes ně se k recesi na socialistický první máj dostali – původně to měly být spíš přehlídka funkční techniky, kterou lidé mají doma. Protože se ale sraz konal na Prvního máje, termín přímo lákal k tomu zavzpomínat si na minulé časy, a nakonec z akce vznikla každoroční recese na někdejší průvody a projíždějící alegorické vozy.

Nejen ty ale průvod tvoří, zapojují se další účastníci. „Mezi pěšími účastníky jsme třeba letos potkali i veksláky, sehnali jsme od nich levné bony,‟ dodal se smíchem rozsošský starosta. Prvomájového průvodu v Kundraticích se účastní nejen místní, ale lidé z vesnic v okolí.