„U nás se to opakuje. Jednou za tři čtyři roky, když přijde přívalový déšť, se Svratka rozvodní a zaplaví vodou konec obce,“ řekla místostarostka Krásného Zdeňka Coufalová.

Stejná situace nastala i v sobotu. Voda se vylila z břehů a zaplavila louku, most i příjezdovou cestu k několika obydlím. „Trvalo to asi půl hodiny, pak voda opadla. Hasiči ale museli zachraňovat z jednoho obydlí koníka a osla a z druhého ovečky. Uvázali je ke stromům, kam voda nedosáhla. Osm oveček museli přes vodu přenést, jinak by uplavaly,“ popsala dramatické chvíle Coufalová.

Sídlo firmy DEL ve Strojírenské ulici.
Žďárská společnost DEL má nového vlastníka

Proti živlu, který se vrací s železnou pravidelností, se obec prakticky nemá jak bránit. „Jsme rádi, že tam jsou aspoň ty louky. Že se má voda kde rozlít,“ povzdechla si místostarostka Krásného.

To v o víkendu nejvíce postižené obci, v Počítkách, se protipovodňová opatření už rozjela naplno. „Požádali jsme správu a údržbu silnic, aby nám pročistili kanály, které byly ucpané,“ uvedla starostka Počítek Marcela Slámová.

„Vyčistili jsme také rošty v polích, které tam máme na případné zachycení dešťové vody, ty byly plné. A také bagrujeme a rozšiřujeme struhy, aby měla voda kudy odtékat,“ doplnil její slova místostarosta Počítek František Šustr.

Socha Klementa Gottwalda, ilustrační foto.
Sbohem, Klémo. V Novém Městě zrušili Gottwaldovi čestné občanství

Po těchto okamžitých zásazích přijdou ještě další. „Plánujeme nějaké terénní úpravy. A také na březích našich rybníků uděláme prohlubně, kterými může voda dřív odtéct. Budeme jednat i s Povodím Vltava, aby nám poradili a pomohli s dalšími opatřeními,“ řekl Šustr.

Každý silnější déšť znamená pohotovost i pro všechny zaměstnance novoměstského Domu s pečovatelskou službou. Ten totiž stojí ve Žďárské ulici, tedy v místě, které bývá poměrně často zaplavené. „Jsme ve střehu. Nechali jsme pročistit kanály a máme připravené i protipovodňové pytle před dveřmi do Žďárské ulice. Doma jsme všichni vedoucí zaměstnanci neustále na telefonu,“ potvrdila ředitelka Novoměstských sociálních služeb Hana Janů.

Protipovodňové pytle s pískem ani vyčištěné kanály ale nevyřeší každou situaci, která může nastat. „Problém je, když je Žďárská ulice zatopená a jezdí po ní auta. Tito bezohlední řidiči napáchají největší škody. Vlna, kterou projížděním vytvoří, přivede vodu až k nám do dveří,“ vysvětlila Janů.

Profesionální hasiči se podíleli na kroužkování čápů na Žďársku.
Čápi ze Žďárska už mají na nohou kroužky. Díky hasičům

Problémy s vodou z přívalových dešťů už v Domě s pečovatelskou službou řešili několikrát. „Vodu jsme tam měli v roce 1997 a 2002. A taky vloni 12. června, to se nám voda dovnitř dostala, ale jen mezi zádveří,“ připomenula ředitelka Novoměstských sociálních služeb.

Dům s pečovatelskou službou, jehož obyvateli jsou v převážné většině důchodci, ohrožuje i vedle tekoucí říčka Bobrůvka. Kdyby se výrazně zvedla její hladina, mohla by se voda dostat do přízemních bytů kanály v koupelnách. „Na to jsme byli při povodních z roku 2002 upozorňováni. Máme pro všechny případy zpracovaný evakuační plán, zatím jsme ho naštěstí nepotřebovali,“ poznamenala Janů.

Ulice Žďárská je v době přívalových dešťů vždycky oříškem pro hasiče. Voda z polí na kopci s sebou přináší i nánosy bahna a rostlin nebo větví. To vše kanály dokonale ucpe a voda nemá kam odtékat. „Vloni jsme už nechali u kanálů natlouct kolky, aby hasiči přesně věděli, kde je najdou. Aby je mohli okamžitě pročistit a nadzvednout víka, aby mohla voda odtéct,“ okomentovala Janů.

Přívalové deště znamenají pro obyvatele Žďárské ulice jen další obavy. Město je připraveno situaci řešit, domlouvá se se zemědělci hospodařícími na kopci nad Žďárskou ulicí a plánuje i zkapacitnění kanálů. „Nemůžeme hledat řešení pro jednotlivé domy. Musíme to vyřešit v celé Žďárské ulici,“ podotkl novoměstský starosta Michal Šmarda.