V pátek večer ve svatostánku obklopeným opevněním vystoupí například schola velkobítešské farnosti, návštěvníci si za doprovodu varhan rovněž vyslechnou písně kněze a významného hudebníka Jana Bádala, který ve Velké Bíteši od konce 19. století téměř tři desítky let působil. Stejně jako v loňském roce Noc kostelů ve Velké Bíteši obohatí také vystoupení folkové skupiny Žalozpěv a Tišnovského komorního orchestru.

„Tuto akci bereme také jako příležitost setkat se s novými lidmi, s těmi, kteří jinak do kostela nechodí, ale mají zájem si ho prohlédnout,“ sdělil bítešský farář Bohumil Poláček. Další zajímavost, kterou si mohou návštěvníci akce vychutnat, je zpřístupnění věží kostela a prohlídka tamních starobylých a cenných zvonů. „Prohlídky věží jsou od půl sedmé do třičtvrtě na osm večer, podle toho, jak budou lidé průběžně přicházet, a při té příležitosti si mohou také prohlédnout zvony,“ upřesnil duchovní Poláček.

Kostel v Bíteši se má letos opravovat a na tyto účely se již farníkům podařilo shromáždit více než tři sta tisíc korun – dobrovolný příspěvek mohou na místě poskytnout i návštěvníci letošní Noci kostelů.