Restaurováním varhan je naplněno velké úsilí nejen věřících, ale širší občanské pospolitost v Nížkově, Sirákově, Bukové, Poděšíně, Rosičce, Špinově a dalších blízkých obcí. Příslovečné první housle v záchraně historicky i hudebně cenného nástroje hrál Josef Ločárek, který o dokončení díla týdeník Vysočina také informoval.

Varhany na kůru postavil v roce 1852 pražský mistr Jan Viktora. Poslední velká oprava se datuje rokem 1891. Postaral se o ni varhanář Masl z Chrudimi, který – jak praví zápis: „Se svědomitostí důkladnou,” vyměnil všechny měchy a opravil 624 píšťal, 183 dřevěných a 441 cínových. V roce 1899 byla natřena skříň, štětec do barvy máčel místní lakýrník Komárek. Ovšem už za pouhých pět let přišla pohroma. Dřevěné píšťaly následkem trvalého sucha oněměly, rozklížily se i vzdušnice a kanály. Oprava byla drahá a farnost nadlouho zadlužila. A prognóza odborníků v roce 1905 nedávala naději – „Podotknouti dlužno, že dřevo na varhanách jest již červotočinou zkažené a že varhany již dlouho službu konati nebudou”.

Ilustrační foto.
S novým jízdním řádem opět v Křižanově zastaví rychlíky

Cínové píšťaly skončily ve zbrojovkách. Kronika o tom praví: „Ve čtvrtek 14. března 1918 se k polednímu dostavil Antonín Molsner, šéf velkoskladu stavby varhan v Kutné Hoře, aby z vyššího rozkazu vyňal všechny cínové píšťaly k účelům válečným. Celkem 39 píšťal ve váze 23,5 kilogramu. V celém prospektu nezůstala ani jediná. Velké píšťaly shodil shora na dlažbu kostela a menší odnesl zástupce kostelníka Adolf Stránský, byly potom zmačkány, zohýbány a uloženy do bedny a odeslány…” Téměř 100 let se hrálo na náhradní prospektové píšťaly ze zinkového plechu potaženého olovem.

Úhrada za nové píšťaly v uplynulých třech letech do značné míry probíhala formou takzvané adopce. „Prodáno“ bylo 209 píšťal za 376 tisíc korun, některé píšťaly na své „rodiče“ ještě čekají, neboť jich v renovované skříni je 960!

V obci Březské se v neděli 4. června konal tradiční Královničky – svatodušní obchůzka krojovaných dívek po vsi koledního rázu spojená se zpěvem a tancem.
Královničky rozdaly požehnané ratolesti

Kdo si píšťalu adoptoval, má doma certifikát, o jehož výtvarnou podobu se postarala Marie Loubková. Další prostředky se podařilo získat z benefičních koncertů a sbírek, nemalou částku přidala samospráva Nížkova a další okolní obce, přispěly i místní a zahraniční firmy.

Čtyřleté rekonstrukci varhan v nížkovském kostele svatého Mikuláše, který v roce 1230 začali stavět cisterciáčtí mniši, postupně asistovali tři faráři – Pavel Sandtner, Filip Foltán a Zdeněk Sedlák.

Ivo Havlík