Tentokrát se bude číst z různých překladů bible, a to i cizojazyčných. K četbě vybraných pasáží byli pozváni představitelé Žďáru, avšak přijít a zúčastnit se mohou i obyvatelé nebo návštěvníci města – připojit se může kdokoliv. Ve Žďáře v minulých letech lidé pasáže z bible předčítali například na náměstí Republiky, na pěší zóně, v Knihovně Matěje Josefa Sychry a v posledních letech právě v kavárně v areálu zámku.

Celonárodní akce se poprvé konala o Velikonocích v roce 2009 u příležitosti vydání nového biblického překladu, takzvané bible 21. století. Smyslem čtení je připomenutí významu Velikonoc a upozornění na bibli jako na společné kulturní a duchovní dědictví. Čtení pořádá Nadační fond Bible21 pod záštitou různých organizací i jednotlivců.