"Paliativní péče zabezpečuje, aby pacient netrpěl bolestí, tlumí negativní příznaky nemoci až do úmrtí," řekla Balnerová. Běžně tuto péči poskytují hospice, na Vysočině však žádný kamenný hospic zatím neexistuje.

V nemocničních podmínkách se podle primářky o nevyléčitelně nemocné starají jednotlivá oddělení. Když vyčerpají základní léčbu, jako jsou operace nebo ozařování, pacienti by měli z nemocnice odejít. "Přitom je třeba, aby se někde dále léčili. Po propuštění z nemocnice je přebírali praktičtí lékaři nebo byli v domácí hospicové péči," uvedla Balnerová.

Ke zřízení stanice paliativní péče dostala podle primářky jihlavská nemocnice svolení od ministerstva zdravotnictví jako první v zemi. Stavební práce začaly loni v listopadu, teď se stanice zařizuje mobiliářem - polohovacími postelemi, stolky a dalším zařízením.

Náklady na zřízení stanice a její vybavení dosáhly přibližně jednoho milionu korun z rozpočtu nemocnice. Výpovědi lékařů podle Balnerové provoz stanice neohrozí. "Nebude tím ovlivněn ani provoz oddělení s přibližně 90 lůžky, které výpověďmi nebylo zasaženo," dodala Balnerová.

Cílem paliativní péče je dosažení co nejlepší kvality života nemocných a jejich rodin. Péče by měla zmírnit bolest a další tělesná a duševní strádání, zachovat pacientovu důstojnost a poskytnout podporu jeho blízkým.