Termín uzavírky: 18.05.2009 – 31.05.2009
Délka uzavírky: 1000 metrů

Objízdná trasa: po silnici II/350, II/343, II/354, II/353, I/37 a II/350 na trase Herálec – Svratka – Křižánky – Sněžné – Krátká – Kadov – Fryšava – Sklené – Počítky – Vysoké - Žďár nad Sázavou – Světnov – Cikháj – Herálec. Délka objížďky 49 km.

Vedení autobusové linkové dopravy: Autobusům a vozidlům IZS bude umožněn uzavírkou průjezd:
a) Po dobu frézování

b) Po dobu sanace dynamických trhlin tahovou geomříží

c) V době pokládky obrusných vrstev ráno do 8:00 hodin a po 17:30 hodině (pokud pokládka bude probíhat v neděli, autobusy projedou od 15:30 hodin)

Vedení autobusové dopravy při uzavírce v PÁTEK:
Spoj 20 (odj. 14.45 hod. ze ZR) pojede přes Sněžné do Svratky. Zastávky v úseku Žďár nad Sázázavou, Bezručova u Pily – Svratka škola nebudou těmito spoji obslouženy.

Spoje 38 (odj. 8.00 hod. ZR), 8 (odj. v 10.05 hod ZR) 20 (odj. ZR 14.45 hod.) , 22 (odj. 16.10 hod. ZR) pojedou ze Žďáru n. S. do zast. Kocanda I.

Spoj 13 (odj. 9.15 Svratka,) pojede z Kocandy I pouze do Žďáru n.S. Zastávky v úseky Herálec - Svratka nebudou těmito spoji obslouženy.

Spoje 17 (odj. 12.40 hod. Svratka) pojede ze Svratky po objízdné trase přes Sněžné do Žďáru n. S. a současně pojede z Kocandy I do Žďáru n. S.

Autobusové zastávky v úseku Herálec – Svratka, škola nebudou po dobu uzavírky obsluhovány.

Spoje 12, 36, 37,16, 19, 21, 33, 34 budou zrušeny bez náhrady.

Vedení autobusové dopravy při uzavírce v SOBOTU:
Spoj 40 (odj. ZR 9.00) a sp. 14 (odj. ZR 12.35 hod) pojede pouze do zast. Kocanda I, spoj 39 (odj. 11.42 z Kocandy) pojede pouze do Žďáru nad Sázavou, přes Cikháj a Světnov. Zastávky v úseku Herálec – Svratka autobusové nádraží nebudou těmito spoji obslouženy.

Spoje 7, 29, 28 pojedou beze změny. Cestující ve 12.35 hodin do Svratky budou moci využít autobus jedoucí ve 12.40 hodin přes Nové Město na Moravě do Svratky.

Jméno zodpovědné osoby: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, TSÚ Žďár nad Sázavou, Jihlavská 1, 591 14 Žďár nad Sázavou, kontaktní osoba: Pavel Sýs, tel.: 723 862 362. zdroj: www.zdarns.cz