V nejbližších dnech se do nových prostor z dosavadního provizoria v hasičské zbrojnici přesunou pionýři. „Po kolaudaci ještě bylo třeba dodělat nějaké drobnosti, jako třeba montáž kuchyně, která nebyla součástí projektu, a podobně,“ uvedl místostarosta Hamrů nad Sázavou Hubert Křesťan.

Na spolkový dům, za který obec vydala sedm milionů korun, budou disponovat nájemní smlouvou za symbolickou částku pionýři, ale využívat jej podle potřeby mohou i další spolky. „Pokud tam budou chtít uspořádat třeba schůzi nebo nějakou jinou akci, mají samozřejmě možnost,“ doplnil Křesťan.

Hamerská pionýrská skupina Údolí slunce čítající asi čtyři desítky členů, jejíž historie sahá až do roku 1949 a jež pořádá i různé akce pro nečleny, výstavbou spolkového domu získala nejenom dvě nové klubovny včetně příslušenství, ale i prostory pro uložení materiálu pro svoji pravidelnou činnost a pro letní tábory.