„Požadavků je více, než kolik je možné do vyrovnaného rozpočtu dostat, takže jsme stanovili základní priority," informoval starosta Žďáru Zdeněk Navrátil.

Kromě přípravy dalších stavebních parcel v lokalitě Klafar chce v příštím roce město začít s generální rekonstrukcí inženýrských sítí ve čtvrti Vodojem. Kromě vodovodních a kanalizačních rozvodů je počítáno také s novým veřejným osvětlením, povrchy komunikací a chodníků.

„Chtěli bychom začít ulicemi Mánesova a Kavánova," přiblížil starosta s tím, že odhadem by mělo jít o investici za pět a půl milionu korun. Rekonstrukce celého Vodojemu by pak měla vyjít na třicet až čtyřicet milionů.

Co se týče podpory sportu ve Žďáře, zástupci radnice by rádi do rozpočtu na rok 2017 zakomponovali vybudování zázemí pro fotbal a tenis a také prostor pro volnočasové aktivity. To navazuje na studii revitalizace sportovní zóny na Bouchalkách, kde letos došlo k rozpracování do jednotlivých etap a přípravě projektové dokumentace.

„Nyní se blíží do finále příprava projektu pro vybudování zázemí pro fotbal a tenis a také chceme začít s projektem volnočasového outdoor street parku. U něj se jako první etapa předpokládá zavedení infrastruktury do toho území a vybudovaní skate parku," popsal starosta Navrátil. Doplnil, že tato první etapa bude stát tři a půl milionu korun.

„Cenu zázemí pro fotbal a tenis ještě nevíme, odhadem by mohlo jít o dvacet až třicet milionů korun. Půjde o finančně náročnější akci a záleží na projektantovi, jakým způsobem projekt rozdělí na etapy, aby se při výstavbě postupovalo efektivně," přiblížil místostarosta Josef Klement.

Do rozpočtu se má šanci dostat i projekt Bezpečně do škol, který má připravit řešení pro bezpečný pohyb školáků ráno před školami, kde se s pěšími mísí auta, jimiž rodiče děti přivážejí.

Počítáno je také s penězi na modernizaci vnitřku kina. „Pokud to zastupitelé schválí, na jaře by se mohlo začít," připomněl Josef Klement. Na kino bude třeba asi deset milionů korun. Půjde především o rekonstrukci elektroinstalace, sociálního zařízení, zajištění bezbariérovosti a také výměnu sedaček, kterou podpoří dotace ze Státního fondu rozvoje kinematografie ve výši 350 tisíc.

Do rozpočtu by se mohly vměstnat i peníze na podporu nové cyklostezky do Stržanova, na kterou chce žďárská radnice žádat o dotaci v rámci projektu na rozvoj cyklostezek. Aktuálně vzniká projekt. „Do jara připravíme žádost o dotaci, a tomu by se pak přizpůsobil rozpočet. Jde nám o to, aby se cyklisté bezpečně dostali přes státní silnici číslo 37 a dál do Stržanova," řekl Navrátil.

Z návrhu rozpočtu*

- rekonstrukce infrastruktury prvních dvou ulic ve čtvrti Vodojem (cca 5,5 mil. Kč)

- rekonstrukce interiéru Kina Vysočina (cca 10 mil. Kč)

- vybudování zázemí pro fotbal a tenis v lokalitě Bouchalky (cca 20 až 30 mil. Kč; přesná částka do rozpočtu zatím není upřesněna)

- volnočasový outdoor street park I. etapa, vybudování infrastruktury a skate parku (3,5 mil. Kč)

- cyklostezka do Stržanova (zatím neupřesněno)

* z návrhu rozpočtu města Žďár pro rok 2017