Blíží se konec roku. Jaká byla letošní včelařská sezóna?
Letošní včelařskou sezónu bych označil jako průměrnou. Již druhý rok po sobě byla celková úroda nižší oproti předcházejícím létům. Mohu také konstatovat, že v současné době je po českém medu velká poptávka, takže se spotřebitelé občas potýkají s jeho nedostatkem.

Čím je tento fakt způsoben?
V první řadě, jak jsem již zmínil, nižší úrodu. Důležitou roli však sehrává i skutečnost, že v České republice je med nejlevnějším v Evropě. Nejenom na západ od našich hranic je med výrazně dražší, proto cizinci z příhraničních oblastí přijíždějí k nám a kupují si český med. Bez nadsázky se dá říci, že med je jedinou zemědělskou komoditou, které není na trhu přebytek a dá se prodat za slušnou cenu.

Změnily se v poslední době významným způsobem podmínky pro rozvoj včelařství?
K žádným výrazným změnám či novinkám pro činnost včelařů nedošlo. Například finanční zásahy státu, tedy určitá podpora včelařství, jsou natolik minimální, že prakticky není o čem hovořit.

Jaký je současný zdravotní stav včelstev?
Na počátku letošního jara byl zdravotní stav dobrý. Tím, že včelstva byla po loňské zimě v dobrém stavu, byly v létě vysazeny určité druhy léčení.
Bohužel v létě došlo k přemnožení roztočů a zdravotní stav se dostal do horšího průměru. Není vyloučeno, že na jaře se tyto problémy budou opakovat, protože boj s roztočem je prakticky neustálý. Včely totiž nemají na roztoče žádný účinný protilék. I přesto, že se s tímto stavem my včelaři snažíme bojovat – děláme opakovanou léčbu. Stoprocentně vyléčit se nám ale včely nepodaří.

Mají tyto nemoci vliv na kvalitu medu?
Mohu uklidnit všechny konzumenty, kvalitu medu tyto nemoci nijak neovlivňují. Negativní vliv mají nemoci na celá včelstva, protože se předávají dalším pokolením. Včely se rodí různě postižené. Je to podobný problém jako u lidí.

V této souvislosti bych možná ještě zmínil jednu znepokojivou věc. Do Evropy se dostal sršeň východní, neboli Vespa orientalis, což může ve včelstvech způsobit vážné problémy. Včely s ním totiž nejsou zvyklé bojovat a pokud se tento sršeň dostane do včelího úlu, může úplně zlikvidovat celé včelstvo. Máme z toho určitou obavu a v budoucnu s tím můžeme hodně zápasit.

Jaký je trend počtu včelařů?
S potěšením mohu říci, že zaznamenáváme trvalý trend nárůstu počtu členů naší včelařské organizace. Třeba v tomto roce mezi nás přibyli tři noví členové, což se mnohým může zdát jako malé či bezvýznamné číslo, ale je to důležité pro další rozvoj chovu včel.

Faktem je, že tato doba včelařství směrem k mladým lidem příliš nepřeje. To je skutečnost, s kterou se dá jen těžko něco dělat. Většinou začínají noví včelaři tak, že pokračují v této činnosti po některém starším členu rodiny. Málokdy se setkáváme s tím, že by se včelám začal někdo věnovat sám od sebe.

Letos již podesáté pořádáte výstavu Vůně medu. Čím se její letošní ročník liší od těch předešlých?
Prvotním účelem výstavy bylo získání finančních prostředků na činnost organizace. Díky tomu jsme se dostali do určitého povědomí měst a obcí v regionu, které nám většinou poskytují příspěvek.

Dalším motivem, byla samozřejmě propagace oboru, aby se naše členská základna dále rozšiřovala, což se nám, jak jsem již zmínil, daří. Dříve byl problém vůbec prodat kilogram medu, zatímco dnes je med nedostatkovým zbožím, který má vysoké renomé.

Jakou má český med pověst ?
Aniž bych chtěl český med nijak přehnaně vyzdvihovat, musím říci, že má v zahraničí velice dobrou pověst a je o něj velký zájem. Konkrétně sám bych byl schopen prodat celou svoji úrodu zájemcům z Rakouska, ale nedělám to, protože chci, aby si jej mohli koupit především lidé z blízkého okolí.
Svoji nezanedbatelnou roli na této skutečnosti sehrává dobře vytvořená struktura včelařství u nás. Například léčení včel se u nás provádí ve všech koutech republiky stejně, což je zárukou toho, že se zbytky léčiv neobjeví v medu.

Toto v zahraničí není běžné, třeba moji kolegové ze Švýcarska toto velice oceňují, na druhou stranu však tvrdí, že si neumí představit, že by se něco podobného podařilo prosadit i u nich.

Jaké novinky jste si na letošní ročník výstavy Vůně medu pro návštěvníky připravili?
V první řadě jsme na výstavu pořídili mikroskop, kde mohou návštěvníci detailně pozorovat včelu či roztoče, aby získali širší povědomí o naší činnosti. Zvláště pro mladší ročníky je to myslím přitažlivé.

Další novinkou je změna prostor, ve kterých se výstava pořádá. Z důvodu rekonstrukce kulturního domu v Novém Městě na Moravě, jsme využili prostor novoměstského Horáckého muzea, což se ze strany návštěvníků setkalo s jednoznačně kladnou odezvou, takže nemohu vyloučit, že bychom zvažovali o spolupráci v dalších létech.

Potěšil mě také letošní větší zájem ze strany škol, které si již dlouho dopředu zamluvili návštěvy na výstavě, což také o něčem svědčí.

Poslední novinkou, kterou bych zmínil, je výstavba včelařského arboreta, tedy včelína, za budovou bývalého OÚNZ v Novém Městě na Moravě, který bude opět sloužit všem zájemcům o naši činnost. Naším hlavním záměrem při jeho budování je snaha ukázat lidem, jak se dá se včelami žít, když to bez nich nejde. Ať se nám to líbí nebo ne, jsme na včelách určitým způsobem závislí. Arboretum bude také sloužit při výuce našeho včelařského kroužku.

Co čeká včelařskou organizaci v nejbližší budoucnosti?
Příští rok v červnu se v Novém Městě na Moravě uskuteční setkání Nových Měst Evropy, na kterém bychom se chtěli organizačně podílet. Na letošním setkání, které se uskutečnilo v Německu, rozdávali členové výpravy z Nového Města skleničky našeho medu, což se setkalo s obrovským úspěchem.
Podobně tomu bylo i nedávno, když se u nás uskutečnilo setkání starostů Nových Měst, kde byl o náš med také velký zájem. Chtěli bychom tedy být na tuto akci po všech stránkách připraveni, třeba i hotovým a dobudovaným arboretem.

Tomáš Pohanka