„Na začátku července začne revitalizace horní části Vratislavova náměstí," informoval o další stavbě, tentokrát v samém centru města, starosta Michal Šmarda.

Horní část Vratislavova náměstí čeká hned několik důležitých zásahů. „Boudou se upravovat a srovnávat chodníky v parku, zároveň se budou rekultivovat zelené plochy. Čeká nás také úprava parkoviště před poštou, kde přibudou další parkovací místa a ta stávající budou vyrovnána. Teď tam je parkování poněkud chaotické a vyjíždění z parkoviště je poměrně nebezpečné. Chystá se i předláždění komunikace před Horáckou galerií," vyjádřil se Michal Šmarda.

Cesta před Horáckou galerií sice bude zrekonstruována, pro motoristy ale zůstane i nadále uzavřena. „Tato komunikace má ten charakter, že v případě potřeby může být zprůjezdněna. Zásobuje se přes ni galerie a v případě potřeby, například kdyby došlo ke stavební činnosti v dolní části náměstí, je možné ji otevřít," řekl Michal Šmarda.

„Rekonstrukce Vratislavova náměstí vyjde na necelých pět milionů korun a celá částka bude plně hrazena městem, na tuto akci není žádná dotace," sdělil místostarosta Nového Města na Moravě Stanislav Marek.

Omezení spojené se stavbou se bude týkat především chodců, pro které bude tato lokalita zcela uzavřena. „Průjezd motoristů bude i nadále možný," podotkl starosta Šmarda.

Farmářské trhy

Nejvíce se bude omezení týkat těch obyvatel, kteří průchod přes horní část Vratislavova náměstí využívali pravidelně jako nejkratší přístupovou cestu k autobusovému nádraží, což byli především dojíždějící žáci místních škol.

Vzhledem k tomu, že bude rekonstrukce realizována v době letních prázdnin, měl by být počet takto omezených chodců rapidně snížen.

Návštěvníci a obyvatelé Nového Města na Moravě byli také zvyklí, že se v horní části centra města konaly s železnou pravidelností farmářské trhy. „Od letošního ledna jsou přesunuty do dolní části náměstí, a to právě z toho důvodu, že jsme už počítali s plánovanou rekonstrukcí. Jakmile bude ale ukončena, farmářské trhy se opět přesunou před Horáckou galerii," uvedla Alice Hradilová z Horáckého muzea, které je pořadatelem této oblíbené a často vyhledávané akce pro veřejnost.

Oprava náměstí s sebou přinese také zásah do parkové zeleně. „Nedojde ale k žádné zásadní redukci, spíš jen k ozdravění. Skácí se pouze asi dva stromy, které mají špatný zdravotní stav. Ustoupili jsme od toho, co v minulosti vzbuzovalo u občanů největší emoce, zcela změnit charakter náměstí. Chceme park spíše očistit od určitého dojmu zanedbanosti. Nechceme zeleň likvidovat, ale pouze mírně ozdravit," nechal se slyšet Michal Šmarda.