S jakými právními problémy se mohou vaši klienti na centrum obracet?

Potřebují například často sepsat odvolání v souvislosti s nepřidělením příspěvku na péči, klienti nedostanou průkazku či důchod a podobně. Podobné záležitosti řešíme poměrně často, a právě proto jsme se snažili bezplatnou právní službu lidem nabídnout. Je hrazena prostřednictvím grantu Kraje Vysočina. Právnička řešící problémy zdravotně postižených klientů centra bude u nás přítomna vždy druhé pondělí v měsíci od 10 do 12 hodin, později podle potřeby.

Jakým způsobem se mohou lidé o nabízenou právní službu zajímat?

Přijdou k nám, já si je zapíšu a sdělím jim, kdy bude právnička přítomna, a pokud se jim termín bude hodit, objednám je. Pokud ne, právnička se s klientem zkontaktuje a na termínu se domluví. Zatím bude tato služba poskytována jen dvě hodiny v měsíci, ale podle zájmu může být rozšířena. Grant nám zatím právní službu zajišťuje po dobu jednoho roku.

Centrum nabízelo rovněž služby psychologa. Trvá tato nabídka i nadále?

Služby psychologa nabízíme i letos, také tato služba je pro klienty bezplatná. Psycholog u nás bývá jednou měsíčně, vždy v pátek od 8 do 16 hodin.

Zmiňovala jste rovněž aktuální novelu zákona, která od ledna upravila výměnu průkazů postižených TP, ZTP a ZTP/P. Jak tedy mají jejich držitelé postupovat?

Záleží na tom, zda jsou příjemci příspěvku na mobilitu. V případě, že ano, obdrží doporučený dopis z úřadu práce, ve kterém budou vyzváni, aby k výměně průkazu přišli. Pokud ale tento příspěvek nepobírají, musí se k výměně průkazu v úřadu práce přihlásit sami. Podrobné informace o tom, co všechno k žádosti o vydání nového průkazu potřebují, klientům podáme v centru.

Existuje nějaký termín, do kdy musí zdravotně postižení lidé, již nebudou úřadem práce vyzváni, o nový průkaz požádat?

Vlastní vydávání nových průkazů bude zahájeno až od 1. dubna, ale doporučujeme nenechat výměnu na poslední chvíli. Je třeba se ozvat včas, protože při výměně mohou nastat různé situace související s posudkem zdravotního stavu klienta. V některých případech totiž dojde k automatické výměně průkazu jen na základě žádosti, jindy až po novém posouzení zdravotního stavu a ve správním řízení. Který případ se koho týká a jak mají postupovat, klientům vysvětlíme.

Ke službám centra pro zdravotně postižené osoby mimo jiné patří i půjčovna kompenzačních pomůcek. Jak jste na tom s rozsahem nabídky?

Nabídku pomůcek se nám podařilo rozšířit, takže v současné době máme dostatek invalidních vozíků, toaletních židlí, chodítek, schodolezů, nástavců na toaletu i dalších potřeb, o jejichž zapůjčení se klienti nejčastěji zajímají. V tomto ohledu nám zatím chybí pouze polohovací postele. Proto musíme zájemce odkazovat na služby hospicové péče.

Kolik zapůjčení kompenzačních potřeb a pomůcek stojí?

Cena za zapůjčení pomůcky se pohybuje v rozmezí tři až patnáct korun za den, a to podle její pořizovací ceny. Tyto příspěvky slouží na opravu stávající, případně pořízení nové pomůcky.

Pomáháte se zdravotně handicapovaným klientům vyznat ve všem, na co mají vzhledem ke svému postižení zákonný nárok, ale sami o tom často ani neví. O čem je informujete nejčastěji?

Informujeme například o dávkách, příspěvcích, výhodách a slevách. Poskytujeme poradenství ohledně průkazů OZP, jejich platnosti a výhod z nich plynoucích, parkovacích průkazů, příspěvku na péči a jeho využití či příspěvku na mobilitu. Poradenství se týká i pomůcek pro osoby se zdravotním postižením, možností získání příspěvku na nákup automobilu a úpravu koupelny a za jakých podmínek lze tento příspěvek získat. Podáváme i informace o invalidních důchodech, možnosti získání sociální služby, o příspěvku na bydlení, zaměstnávání zdravotně postižených osob, slevách na telefon, plyn či elektřinu, na které mají lidé s postižením právo.

Co když někdo potřebuje pomoci s vyplněním nějaké žádosti, anebo si kvůli zdravotnímu stavu netroufá sám na úřad?

Pomáháme klientům také s vyplněním různých tiskopisů, s vypisováním žádostí na ZTP, mobilitu, příspěvek na péči, nákup auta či žádostí na pomůcky od úřadu práce. Sepisujeme i odvolání a námitky proti rozhodnutí o zamítnutí. Pro rodiny, které doma pečují o rodinného příslušníka nebo osobu blízkou, sepisujeme smlouvu o poskytování potřebné péče pro účely kontroly z úřadů práce. Klienty na úřady doprovázíme, případně je tam objednáme, stejně tak jako k lékaři.

Jakými způsoby vás mohou zdravotně postižení kontaktovat?

Klienti nás mohou navštívit přímo na pracovišti nebo kontaktovat telefonicky, e-mailem, či si domluvit schůzku přímo v místě svého bydliště. Častým důvodem k návštěvě klienta doma, případně v sociálním zařízení, kde žije, je právě jeho problematický zdravotní stav. Tato terénní práce je vždy na základě předchozí telefonické domluvy.