Samozřejmě, nesmí se jednat o známky, bystřické gymnázium letos slaví padesát pět let od založení. Jistěže se najdou školy mnohem starší, pětapadesát let je nemnoho pro budovu, ale škola, to jsou především lidé, školáci a vyučující. A těch se v gymnáziu v Bystřici vystřídalo už několik generací.

Všichni, kdo měli zájem prohlédnout si prostory, kam chodí či budou chodit do školy jejich děti, nebo si přijít jen tak zavzpomínat na školní časy, měli tu možnost v závěru minulého týdne během Dnů otevřených dveří.

Oslavy vyvrcholily v pátek slavnostním shromážděním v aule školy, kterého se zúčastnili zástupci kraje, města a družebního gymnázia z Bratislavy. Program pokračoval sportovně–kulturní akademií ve sportovní hale.

Gymnastické výkony střídaly moderně pojaté pódiové skladby, nechyběla recitace, bavili se studenti i přihlížející. Atmosféra v hale byla náramná a diváci vytvořili svým aplausem studentům kulisu připomínající fotbalový stadion

Až vás v blízkosti školy pozdraví mladý člověk, nemusí to být nikdo z vašich známých. Tato v dnešním světě abnormalita je v bystřickém gymnáziu samozřejmostí, jak nám sdělil ředitel Miloslav Císař.

„Cílem školy je vytvořit z žáka harmonickou osobnost, všestranně vzdělanou, s celkovým přehledem a se základy a předpoklady pro další odborné studium. Žáci jsou vedeni k úctě k přírodě a lidem. Duševní schopnosti jsou doplněny fyzickými dovednostmi, a to jak v povinné školní činnosti, tak v mimoškolních aktivitách. A slušnost je jedním ze znaků vzdělaného člověka,“ řekl Císař.

Padesát pět let života školy prezentuje asi 3500 abiturientů, takřka tři stovky vyučujících. Ale také nejistotu, kterou přinesla takzvaná „optimalizace“ středních škol a na konci osmdesátých a počátku devadesátých let se vznášel nad gymnáziem pověstný Damoklův meč.

Nakonec tehdejší pedagogický sbor a vedení školy obhájily oprávněnost existence gymnázia, jež dostalo novou, nadčasově pojatou budovu.
Objekt je v současnosti v takovém stavu, že člověk věcí neznalý by si mohl myslet, že páteční slavnost gymnázia se nevztahovala k výročí existence školy, ale k prvnímu otevření.

A co o studiu na bystřickém gymnáziu říkají jeho současní studenti? „Škola mně dala moc, jsem v oktávě, budu maturovat. Chodím sem od svých jedenácti let a prožila jsem tady přechod z dětství do dospělosti. To už je velký kus mého dosavadního života. Nejtěžší byla kvinta, to je první ročník. Změnily a hlavně zvýšily se nároky na učení, nikoho jsem neznala, měla jsem pochybnosti, jestli jsem neměla zůstat na základce. Potom se to zlomilo, dali jsme se dohromady jako třída, a to nám vydrželo dosud. Ty poslední tři roky jsou nádherné, už teď vím, že se mně bude moc stýskat. Škola mně ukázala, jaké jsou moje možnosti, naučila mě, jak se mám připravovat,“ uvedla Radka Loukotová, která studuje v oktávě.

Pavel Faus