„Stavět se v objektu začne v lednu, nyní probíhá výběrové řízení, do kterého se přihlásilo dvanáct firem," uvedl bystřický místostarosta Josef Vojta s tím, že vlivem výběrového řízení na zhotovitele je možné předpokládat snížení původně vyčíslených nákladů na stavbu. „Na město by v závěru měla vyjít částka maximálně do pěti milionů korun," dodal místostarosta.

Provozovatelem denního stacionáře pro mentálně postižené dospělé klienty, jehož uvedení do provozu je naplánováno na 1. ledna 2014, se stane Oblastní charita Žďár nad Sázavou, která již v Bystřici „obhospodařuje" tamní dům s pečovatelskou službou, provozní náklady uhradí Kraj Vysočina. Stacionář má kapacitu šestnáct míst, ale už v loňském roce bystřická radnice evidovala dvacet zájemců.

„To se ale ještě do uvedení stacionáře do provozu může změnit, někdo už zájem mít nebude, jiní zájemci se naopak objeví. Příští rok budeme seznam žadatelů aktualizovat, ale osobně si nemyslím, že by jeho kapacita nebyla naplněna," uvedla nedávno vedoucí bystřického odboru sociálních věcí a zdravotnictví Drahomíra Lukšová.

Stacionář, ve kterém by byli během dne umístěni lidé s mentálním, fyzickým nebo kombinovaným postižením, které jinak mají v péči jejich rodinní příslušníci, by podle bystřického starosty Karla Pačiska představoval „školku" pro dospělé. Takové zařízení v mikroregionu Bystřicka dosud chybí. „Ráno je tam rodinní příslušníci dopraví a odpoledne si je zase vyzvednou. Budou tak například mít možnost si v klidu vyřídit svoje záležitosti a i na chvíli si odpočinout, protože soustavná péče o postiženého je velice náročná, a to i psychicky," poznamenal starosta.

Klienti stacionáře zase budou mít možnost kontaktu s jinými osobami, který jim v domácím prostředí nezřídka chybí, získají přátele a mohou se zapojit do společných aktivit.

Prostory pro handicapované budou podle záměru umístěny v přízemí objektu, v prvním patře je plánováno zázemí pro zaměstnance a nahoře čtyři bezbariérové byty, jež rozšíří počet bytových jednotek v bystřickém domě s pečovatelskou službou. Na jejich stavbu se dotace nevztahuje, jejich vybudování uhradí město.