„Jde o dlužné částky z poplatků za odvoz komunálního odpadu, poplatků za psy, pokut za přestupky a plateb týkajících se bydlení,“ upřesnil starosta Karel Pačiska.

Sleva na penále

Dluhy Bystřických vůči radnici už dosáhly částky téměř čtyři a půl milionu korun. „Milion a půl je za byty a téměř tři miliony korun jsou z popelnic, psů a podobně,“ poznamenal starosta.

„Jsme si vědomi někdy složité finanční situace rodin i jednotlivců, proto nabízíme toto řešení a nepřistupujeme přímo k exekučnímu vymáhání. Doufáme, že nabízená sleva přiměje dlužníky svoje závazky vyrovnat,“ vysvětlil Karel Pačiska. „Obvykle zasíláme dvě výzvy k zaplacení, nyní uvažujeme ještě o třetí, i když je pravda, že náklady na jejich zasílání nejsou zcela zanedbatelné,“ připomněl bystřický místostarosta Josef Vojta.

A když lidé dlužící městu nebudou ani nadále reagovat a nabídku na snížení dluhů nevyužijí? „Pokud nedají svoje finanční pohledávky vůči městu do pořádku, nezbude nám než jednotlivé případy předat příslušným exekutorským kancelářím. Ty budou v rámci zákona postupovat zcela nekompromisně. Dlužná částka pak mnohonásobně vzroste díky poplatku za vymáhání,“ dodal starosta.

V některých případech je nyní možné například proti bystřickým dlužníkům za nájem postupovat jednoduše. „V posledních letech už uzavíráme nájemní smlouvy v městských bytech jenom na jeden rok a potom je prodlužujeme. Po vypršení takové smlouvy můžeme neplatícího nájemníka nechat vystěhovat a nejsme povinni mu zajistit náhradní ubytování,“ doplnil místostarosta.