„V současné době je vypracováván projekt na výstavbu těchto nových parkovacích míst. Prostor pro ně vznikne zmenšením zahrady mateřské školky,“ informoval bystřický místostarosta Josef Vojta.

V rámci těchto plánovaných stavebních úprav by byl současně vyřešen i nový příjezd ke školce pro popeláře a zásobování – ten současný by se zrušil a neupravené místo má být zatravněno a osázeno rostlinami, což je v souladu s postupně realizovanou koncepcí revitalizace celého sídliště. „V rozpočtu na tuto akci máme vyčleněno 2,4 milionu korun, na takovou věc se totiž dotace nesežene,“ upřesnil místostarosta.

Tu by se naopak mohlo podařit získat na zateplení mateřské školy, a to se Státního fondu životního prostředí. Tím by se Bystřickým podařilo zabít dvě mouchy jednou ranou, protože by mohli obě stavební akce spojit - zmenšit zahradu školky a postavit parkoviště a ještě přitom školku zateplit.

Koncem ledna

„Jestli peníze dostaneme, to bychom se měli dozvědět koncem ledna. Zateplení školky by vyšlo zhruba na tři miliony korun, přičemž dotace by mohla tvořit šedesát procent potřebné částky,“ vysvětlil Josef Vojta.

Pokud dotační peníze Bystřičtí nezískají, školka se zatím zateplovat nebude, parkoviště se však bude stavět v každém případě.