Na náměstí se pokračuje v budování kanalizačních a vodovodních přípojek, překládají se další inženýrské sítě.

Začíná se také pracovat na středovém ostrůvku. Byly provedeny geologické zkoušky vytěžené zeminy z výkopů.

"Bylo rozhodnuto o změně povrchu parkoviště, místo asfaltu se bude dláždit a využijí se tak kostky z náměstí. Na parkovišti jsou hotovy podkladní vrstvy a začne se dláždit," konstatovala Oľga Königová z úseku vnějších vztahů bystřické radnice.

Masarykovo náměstí má být opraveno do konce května 2010. „Bude to v rámci dětského dne, chceme náměstí symbolicky předat nastupující generaci,“ dodal bystřický starosta Karel Pačiska.