„Byty se vyprazdňují, lidé se buď stěhují jinam, případně si staví vlastní domky,“ informoval bystřický starosta Karel Pačiska.

Městské byty se v Bystřici přidělují prostřednictvím obálkové metody, kdo nabídne více formou předplaceného nájmu. „Chtěli bychom určitý počet bytů nabídnout jako služební bydlení zaměstnancům organizací a subjektů, které nějakým způsobem zajišťují chod města,” vysvětlil starosta.

Spolehlivý nájemník

„Nájemník by nemusel dopředu předplácet nájem a byt by byl vázán na jeho pracovní místo. Pokud by už zaměstnavatel nějakého svého pracovníka doporučil, dá se předpokládat, že se bude jednat o spolehlivého člověka, který nebude mít problém s placením nájmu,“ vyjádřil se starosta Pačiska.

V případě, že by nájemník ve služebním bytě ze svého zaměstnání odešel, byt by musel vrátit, anebo zlegalizovat, což by znamenalo o něj požádat stejně jako všichni ostatní zájemci prostřednictvím obálkové metody. Nabídka služebních bytů společnostem však výhledově může být ještě rozšířena.

„Pokud nebude ze strany zdejších firem zájem, chceme se s nabídkou obrátit směrem k zaměstnavatelům, kteří jsou blíže k Brnu,” popsal Pačiska.

Opačná situace je například ve Velkém Meziříčí, i když tam je městských bytů několikrát méně než v Bystřici, kde jsou prakticky všechny jednotky v bytových domech v majetku města. V Meziříčí mají podstatně více zájemců, než mohou uspokojit a pořadník je tak dlouhý. „Máme přes pět set obsazených bytů, a více než stovka zájemců o bydlení v nich čeká v pořadníku,“ přiblížil místostarosta Velkého Meziříčí Josef Komínek.