„Tím budeme mít všechny domy opravené a můžeme se pustit do bytů. V příštím roce ale ještě bude nejdříve nutné obnovit fasádu prvního věžáku vedle hotelovky. Vypadá už hodně ošuntěle, protože do barev se nepřidává nic, co by zabránilo množení plísní,“ vyjádřil se starosta Bystřice nad Pernštejnem Karel Pačiska. Dotčený dům dostal novou růžovou fasádu v roce 2003.

V Bystřici v rozpočtu na příští rok předběžně plánují na obnovu bytového fondu vyčlenit zhruba pětatřicet milionů korun. „Hodláme dál pokračovat v opravách stoupaček, máme celkem 120 vchodů a hotová je polovina z nich. Pokračovat budeme také v rekonstrukcích bytů v domě s pečovatelskou službou. Opraveno je 24 bytů z celkových 105, příští rok počítáme s dalšími osmi. Tam to ale je i o logistice, protože když chceme seniorům zrekonstruovat byt, musíme jim po dobu oprav zajistit náhradní bydlení,“ upřesnil starosta s tím, že na revitalizaci jednoho malometrážního bytu v „dépéesce“ bude opět počítáno s nákladem ve výši 300 tisíc korun.

Jako další počin související se zlepšením kvality bydlení v městských bytech, kterých má město přes osmnáct stovek, je jejich postupná rekonstrukce. „Příští rok bychom rádi nechali opravit první dva ‚zkušební‘ byty, a to tam, kde už jsou ve vchodě hotové stoupačky a elektrorozvody a byt bude zrovna prázdný. Vyzdilo by se v něm jádro, vyměnila vana, elektrické rozvody a podlahy. Zrekonstruovaný byt by se pak mohl předat novému nájemníkovi, ale za vyšší nájem, než je v ostatních neopravených bytech,“ doplnil starosta. Náklad na jeden byt nebyl zatím přesně vyčíslen, neboť bytové jednotky jsou jednak o různých velikostech, navíc v řadě z nich si už jádro v předchozích letech po dohodě s městem vyzdili samotní nájemníci, stejně jako si někteří vyměnili podlahy, případně elektroinstalaci.

Bystřická radnice na rozdíl od dalších měst v okrese své bytové domy v minulosti neprivatizovala. Domy v sídlištích, které byly postaveny převážně v 50. a 60. letech s rozvojem dobývání uranové rudy v okolí nedaleké Dolní Rožínky, byly v posledních zhruba dvou desetiletích opravovány postupně.